Computer Futures

Business Analyst - Government (Brussels)

Location: Brussels, Belgium
Salary: /
Job Type: Contract
Apply for this Job

Business Analyst - Government (Brussels)

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • Analyse en vertaling van de business behoeften tot duidelijke functionele (user stories) en niet-functionele requirements; verduidelijken van deze requirements aan SCRUM ontwikkelteam(s)
 • Pro-actief samenwerken met de lead analist, de producteigenaar(s) en relatiebeheerders binnen het team Aansluitingen door het adequaat delen van inhoudelijke richtingen en inzichten, het opbouwen en delen van het stakeholdersnetwerk, het prioriteren van de requirements met het oog op het realiseren van de langetermijn doelstellingen.
 • Het overdragen van de nodige kennis, ervaring en goede praktijken naar medewerkers van het agentschap Informatie Vlaanderen en partner-organisaties.
 • In interactie met overheidsdiensten die afnemen van MBP/WP informatie verzamelen en afspraken maken over de communicatie en contactgegevens naar de burger toe. In kaart brengen van gegevens en modellen beschikbaar bij verschillende overheidsdiensten (gebaseerd op workshops en technische documentatie)

Voorbeeldtaken

 • Capteren van de behoeften van de klant en mappen op de bestaande MBPWP-toepassingen
 • Transformeren van de requirements van de klant naar backlog items
 • Uittekenen van As Is processen en architectuur van de integratie van MBPWP met de toepassing van de klant
 • Organiseren van het ontwikkeltraject in samenwerking met producteigenaar(s) en scrum team in functie van ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en klantenbehoeften.
 • Begeleiden van integratie- en acceptatietesten
 • Begeleiden van de implementatie van de gevalideerde IT-oplossing
 • Inhoudelijke analyse en vertaling van informatie op maat van de gebruiker van het loket
 • Workshops met verschillende overheidsdiensten betreffende beschikbare data en content
 • Uittekenen van To Be processen rond nieuwe aansluitingen
 • Uitvoeren van To Be informatie analyses voor nieuwe Webplatform klanten
 • Validering en catalogisering van bugs

Deliverables

 • Business documenten (inclusief domain model, informatiemodel, business rules en dataflows)
 • Usecases voor de functionele teams ikv aansluitingen
 • Validatiedocumentatie
 • Beschrijvende documentatie
 • Test scenario's

Apply for this Job