Computer Futures

Business/Functional Analyst - Government (Brussels)

Location: Brussels, Belgium
Salary: /
Job Type: Contract
Apply for this Job

Business/Functional Analyst - Government (Brussels)

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Je analyseert, structureert en vertaalt de business requirements van de business, vertegenwoordigd door de product owner / eindgebruiker, tot duidelijke functionele (user stories, activiteitendiagram…) en niet-functionele requirements. Je vertaalt deze naar het ontwikkelteam, pragmatisch gebruik makend van je kennis van best practices.
 • Je onderneemt acties om de requirements te registreren, te valideren en te beheren in een product backlog;
 • In dialoog met het IT-architectuurteam en het SCRUM developmentteam verduidelijk je de requirements en je ondersteunt hen bij de technische vertaling;
 • Je vormt een pro-actieve tandem met de producteigenaar(s) door het adequaat delen van inhoudelijke richtingen en inzichten, het opbouwen en delen van het stakeholdersnetwerk, het prioriteren van de requirements met het oog op het realiseren van de lange termijn doelstellingen.
 • Je begeleidt de implementatie van de gevalideerde IT-oplossing en de nieuwe werkwijze in de business- en IT-omgeving;
 • Je doet de inhoudelijke voorbereiding en je verwerkt de input van Releaseplannings-, Sprintplannings-, Reviewmeetings;
 • Je past verschillende analyse technieken toe in de workshops die je zelfstandig faciliteert: procesanalyse in BPMN, stakeholderanalyse, impactanalyse business / IT, SWOT-analyse, requirements-analyse in UML, impact mappig, co-creatie…
 • Je verleent medewerking aan het opstellen van business cases en projectplannen ism. de projectmanager en de belanghebbenden;
 • Je voert de opdracht uit volgens de IV-richtlijnen.
 • Je communiceert de essentiële informatie rond (het operationeel beheer van) het project of domein, die noodzakelijk is voor de beslissingen van de product owner, het management en de Stuurgroep(en)
 • Je voert de nodige informatie-analyses uit om te resulteren in informatiestromen, aangepaste conceptuele en logische datamodellen en eventueel een functioneel GUI-model.
 • Je handelt binnen de bestaande strategische visie en richtlijnen. De bestaande architectuurmodellen pas je aan waar nodig vanuit verschillende perspectieven (processen, informatie, applicatie,…) tot op een analytisch niveau in BPMN Je verzamelt hiervoor zelfstandig de nodige informatie onder vorm van interviews, workshops, … met de business en IT experten;

Voorbeeldtaken:

 • Uittekenen van To Be processen
 • Uitvoeren van To Be informatie analyses
 • Organiseren van het ontwikkeltraject in samenwerking met producteigenaar(s) en scrum team
 • Transformeren van de requirements naar backlog items
 • Inhoudelijke/praktische voorbereiding en verwerking van backlog refinement -, planning- en reviewmeetings
 • Organiseren van voorbereidend overleg met de producteigenaar(s) in functie van uit te voeren taken, stories, epics.
 • Begeleiden van acceptatietesten
 • Begeleiden van de implementatie van de gevalideerde IT oplossing
 • Analyse van webservices, uitwerken van een datamodel, dataflows
 • Workshops met verschillende overheidsdiensten betreffende beschikbare data en content

Deliverables:

 • Business en functionele analyse documenten (inclusief domain model, informatiemodel, business events, rules en dataflows)
 • Validatiedocumentatie
 • Beschrijvende documentatie

Apply for this Job