Computer Futures

ICT Business Analyst - Government (Brussels)

Location: Brussels, Belgium
Salary: /
Job Type: Contract
Apply for this Job

ICT Business Analyst - Government (Brussels)

Business context:

 • De analist wordt ingezet bij projecten binnen de ICT afdeling, waarvan de primaire projectassignment nog dient bepaald te worden.
 • Naargelang de nood en veranderende prioriteiten kan de analist ingezet worden op andere projecten of op kleinere ad-hoc projecten al dan niet als deelproject binnen het groter geheel van de primaire projectassignments. Voor deze projecten dienen ook complexe integraties en datamigraties uitgewerkt te worden.
 • De analist is verantwoordelijk voor het opstellen en/of verwerken van de business requirements in de vorm van een business analyse op basis van vastgelegde methodologie en technieken.
 • Je vertaalt de business requirements naar een functionele analyse met use cases, user stories en maakt schermbeschrijvingen.
 • Je bent de brug tussen de business en het ontwikkelingsteam van technische analisten, ontwikkelaars en testers.
 • Er wordt gewerkt volgens de Agile/Scrum ontwikkelmethode binnen een gestructureerde programma- en portfoliomanagement (gebaseerd op SAFe), kennis hiervan is een pluspunt en het is een duidelijk pluspunt als je ervaring hebt als actief lid van een scrum team (als analist, product owner (proxy) of scrum master).

Technische context:

 • Kennis en ervaring met BPMN, UML…
 • Kennis en ervaring met analysetools zoals Enterprise Architect, Visio… (of gelijkwaardig)
 • Kennis en ervaring met het schrijven van user stories in een scrum/agile-context
 • Kennis en ervaring met het uitschrijven van use cases of user stories en schermbeschrijvingen (wireframes)
 • Kennis en ervaring van data- en procesmodelleringstechnieken en -tools en kun je een domeinmodel opstellen.
 • Minimaal een basiskennis van Enterprise architectuur principes
 • Ervaring met de realisatie van webapplicaties
 • Ervaring met het opstellen van een product backlog
 • Ervaring met opmaken van een projectplanning
 • Heb je kennis van SQL en rapportering
 • Ervaring en affiniteit met CRM applicaties is een pluspunt.
 • Ervaring met GIS is een pluspunt: Gezien het belang van geografische gegevens wordt veelvuldig gebruik gemaakt van GIS data in de toepassingen
Apply for this Job