Computer Futures

IT Project Leader (CF-33945345)

Location: Brussels, Belgium    |  Remote Working Available
Salary: /
Job Type: Contract
Apply for this Job

IT Project Leader

Currently looking for an IT Project Leader for one of our Government clients in Brussels.
Please view the Job Description below for more information!

Context/Job description:

Je komt terecht in het team Project Management Office (PMO) (= team van 5 project verantwoordelijken).

Dit team beheert een brede waaier aan applicaties: van kleine tot grote, van administratieve tot technische toepassingen.

Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met recente open source technologieën, veel van de toepassingen zijn in huis ontwikkeld.

Het is de taak van het team PMO (Project Management Office) om de werking van de ontwikkelteams in goede banen te leiden.

Je komt terecht in een klein, hecht team waar samenwerking en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen.

Tasks/responsibilities:

 • Je biedt de nodige professionele ondersteuning aan de toepassingseigenaars en applicatiebeheerders van de applicaties binnen je portfolio;
 • Je zet tevens in op het documenteren en verspreiden van goede praktijken en kennis in verband met projectbeheer binnen de eigen sectie en de verschillende ontwikkelteams;
 • Je geeft vorm aan de ontwikkelteams en stuurt de betrokken ontwikkelteams inhoudelijk mee aan;
 • Je koppelt op regelmatige basis terug binnen het eigen team en naar de leidinggevende;
 • Je bewaakt mee de kwaliteit van de geleverde prestaties, en hecht het nodige belang aan de bestaande richtlijnen en regelgeving (vb. inzake informatieveiligheid, decretale verplichtingen, interne kwaliteitsnormen…);
 • Samen met de klant definieer en plan je het project, inclusief het verfijnen van de toegepaste hulpmiddelen voor communicatie, opvolging en rapportering zodat er een duidelijke leidraad ter beschikking is voor de uitvoering van het project. Daarbij stel je het projectteam samen opdat je het project kunt realiseren;
 • Via de opvolging van het project en het ontwikkelteam zorg je ervoor dat de projectresultaten behaald worden binnen de afgesproken normen inzake tijd, kwaliteit en beschikbaar budget;
 • In deze functie is het belangrijk dat je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project zodat het management op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in het projectplan;
 • Om een zo goed mogelijke invulling te geven aan bovenstaand resultaatgebied, zal je de toepassingseigenaar, applicatiebeheerder en andere stakeholders binnen de afdelingen ondersteunen bij het beheren van projecten vanaf de fase concept tot en met de realisatie, inclusief het opvolgen van de externe dienstverlener en het interne veranderingsbeheer.
 • Je zorgt voor een duidelijke afbakening van de scope (minimum viable product), waarbij je zowel de functionele als niet-functionele vereisten mee bewaakt;
 • Tot slot ben je verantwoordelijk voor de overdracht van de projectwerking naar de organisatie zodat de succesvolle implementatie van de projectresultaten en duurzame continuering van het project mogelijk worden gemaakt.

Project details:

 • Job Title: IT Project Leader
 • Job Type: freelance or consultancy
 • Start date: flexible
 • Project duration: long term
 • Location: Brussels
 • Telework: 3 days a week remote, 2 days a week on site

Interested?
Do not hesitate to contact Femke Snoeck via +32 (0) 3 613 30 45 or f.snoeck @ computerfutures.be.

Computer Futures is a Staffing and Recruitment firm for IT roles in Belgium.

Apply for this Job