70 jaar na ENIAC, de supercomputer die IT op de kaart heeft gezet

Het is vandaag 70 jaar geleden dat de ENIAC werd geactiveerd, de supercomputer die aan de wieg heeft gestaan van alles wat we nu computers noemen. We kijken naar de impact van ENIAC en laten experts hun licht erop schijnen.

"Na de ENIAC is de hoeveelheid data explosief toegenomen en is de waarde daarvan enorm, vervolgt Sabine Palinckx. "Maar gezien de grote hoeveelheid is het lastig geworden om de echt waardevolle data te extraheren uit de massa. Van ENIAC hebben we geleerd hoe belangrijk data kan zijn. Tegenwoordig worden er dagelijks ruim 2 miljard bytes aan data gegenereerd. Om het hele verhaal achter deze data te kunnen ontdekken, is snelheid en rekenkracht nodig. Diegene die in staat is om data uit diverse bronnen bijeen te brengen, is in staat om gefundeerde beslissingen te nemen. Beslissingen die in sommige gevallen van levensbelang zijn."

De vrouwen achter ENIAC

Het programmeren van de ENIAC werd gedaan door een team van vrouwen. Zij bedienden meer dan 3.000 schakelaars en honderden kabels om de data en de programmapulsen op de juiste manier naar de machine te sturen. Tegenwoordig wordt het programmeren vaak door mannen gedaan en is slechts 10 procent van de IT-professionals vrouw.

Computer Futures, het internationale IT-recruitmentbureau voor de bemiddeling van IT-professionals, maakt zich hard voor meer diversiteit in de sector. Albert van Reenen, Country Director bij Computer Futures: "Van gender diversity is nog maar weinig sprake, terwijl IT-afdelingen met een goede mix tussen man en vrouw beter presteren dan afdelingen waar enkel mannen werkzaam zijn. Er is hier dus nog veel te winnen. Grijp het zeventig jarige bestaan van ENIAC aan om eens terug te kijken naar de goede oude tijd waarin vrouwen aan de knoppen draaiden. Wellicht biedt het inzichten die vandaag de dag ook toegepast kunnen worden om de mannencultuur te doorbreken. Vrouwen in IT zijn in mijn ogen hét concurrentievoordeel van de toekomst."

Van enabler naar business-innovator

Het beheer van de ENIAC was goed te overzien. Er was één computer op één locatie die door een team doorontwikkeld en geprogrammeerd moest worden om een bepaalde taak uit te voeren. Geert Degezelle, Managing Director bij Telindus: "Vandaag de dag staan computers al lang niet meer op zichzelf. Ze zijn samen met interne en externe datacenters en netwerken onderdeel van een complexe IT-infrastructuur en vormen een business innovator."

"We zijn zo afhankelijk geworden van de computer, dat het geen weken mag duren voordat een applicatie geprogrammeerd is of een fout opgespoord is. Bij de ENIAC werd handmatig gezocht naar de defecte radiobuis die een error veroorzaakte. Anno 2016 is dit ondenkbaar. Hoewel de complexiteit van de IT-infrastructuur is toegenomen, is het belangrijker dan ooit dat IT-managers de regie houden over het beheer en zo ruimte bewaren om met IT strategisch bij te dragen aan het behalen bedrijfsdoelstellingen."

Belang van security

"Door het succes van de computer is noodgedwongen een nieuw vakgebied ontstaan: IT-security. Bij de ENIAC was de beveiliging te overzien. Een goed slot op de deur was voldoende", zegt Gerard Klop, Product Manager bij Motiv: "Vandaag de dag wordt er aan de lopende band gehackt met als primair doel informatie stelen, IT-systemen ontregelen of misbruiken. IT-beveiliging is daarom essentieel voor de bescherming van privacy en data. Maar de uitdaging is enorm: IT-security succesvoller maken dan de computer zelf. Alleen dan zijn hackers echt uitgespeeld."