Gelijke behandeling

16 mei 2017 – Een gelijke behandeling van mannen en vrouwen lijkt misschien vanzelfsprekend, maar helaas is dit in het bedrijfsleven nog steeds niet overal het geval. Dit terwijl gendergelijkheid de economische groei juist positief beïnvloedt.

Onderzoek verricht door het European Institute for Gender Equality bevestigt dit.

Wist je dat…

  • … vrouwen die werkzaam zijn bij de overheid gemiddeld 5 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s (Cbs.nl, 2016)?
  • … vrouwen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven gemiddeld 7 procent minder verdienen dan hun collega’s van het andere geslacht (Cbs.nl, 2016)?
  • … het totaal aantal vrouwelijke managers in Nederland in 2015 128.000 was? Dit tegenover 361.000 mannen die een managementfunctie uitoefenden in 2015 (Cbs.nl, 2015).

Een klein lichtpuntje: in de jaren 2013 tot en met 2015 is het aantal vrouwelijke managers veel minder afgenomen dan het aantal mannen dat een managementfunctie uitoefenen. In 2013 stond de teller van mannelijke managers nog op 401.000, in 2015 was dit aantal gedaald naar 361.000: een daling van maar liefst 40.000. Het aantal vrouwen dat een managementpositie bekleedt was in 2013 130.000 en daalde in twee jaar tijd met 2.000 naar 128.000.

Onderzoek van European Institute for Gender Equality

Het is zaak dat de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen op carrièregebied voorgoed verdwijnt. Het European Institute for Gender Equality heeft onderzoek verricht en komt met harde cijfers. Uit het onderzoek blijkt dat een gelijke behandeling van mannen en vrouwen een positief effect heeft op de economische groei. Zie hieronder een opsomming van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Wanneer de Europese Unie meer investeert in gender equality…:

  • stijgt het aantal banen in Europa;
  • stijgt de werkgelegenheidsgraad in Europa;
  • stijgt het bruto nationaal product van de lidstaten van de Europese Unie.

Specifiek wijst het onderzoek uit dat wanneer gender equality wordt gerealiseerd in het bedrijfsleven, er in 2050 maar liefst 10,5 miljoen extra banen kunnen zijn gerealiseerd in Europa, de werkgelegenheidsgraad kan stijgen naar 80 procent en het bruto nationaal product van de verschillende lidstaten kan stijgen met maar liefst 10 procent.

Virginija Langbak is Director bij het European Institute for Gender Equality (EIGE) en legt uit: “Ons onderzoek wijst uit dat gender equality niet kan worden genegeerd door de Europese Unie. Als de EU duurzame economische groei wilt realiseren, moet zij investeren in een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Vrouwen zijn al veel te lang achtergesteld en het is zaak om hier verandering in te brengen.”

Computer Futures

Computer Futures hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie. Als recruitmentorganisatie vinden wij het belangrijk om samen met onze klanten te kijken naar hoe hun doelen met betrekking tot diversiteit en inclusie op de werkvloer gerealiseerd kunnen worden. Als u meer informatie wilt over wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen door op de onderstaande knop te klikken.