“Blockchain gaat de wereld veranderen en we zijn nog maar net begonnen”, aldus Blockchain-expert Jessica Hofmann.

Jessica Hofmann, met haar 28 lentes jong, is Blockchain-expert bij Atos. Als hoofd van de Atos Blockchain Factory gaat ze voorop in de Blockchain-revolutie die de bedrijfswereld de komende jaren gaat opschudden. Onlangs sprak Jessica voor een groep Blockchain-enthousiastelingen tijdens ons knowledge-sharing event rondom Blockchain. Voorafgaand aan de sessie spraken wij met Jessica over de praktische toepassing van Blockchain in het bedrijfsleven van de toekomst.

Head of Atos Blockchain Factory. Mooie titel. Kan je hier iets meer over vertellen? 

De Atos Blockchain Factory valt onder de Atos Leading Edge en het Leading Edge-programma – in 2017 opgestart door onze CEO. Elk jaar krijgen zes teams van drie mensen de kans om - als startup - een nieuwe propositie te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Het programma heeft sponsors op senior managementniveau, waardoor teams snel concrete stappen te zetten. De Atos Blockchain Factory is één van de teams die zich nu voorbereidt op een pitch (Dragons' Den) van een go-to-market strategy, business case en investeringsvraag. Krijgen we een go van het senior management, dan brengen we onder eigen P&L-verantwoordelijkheid de Atos Blockchain Factory naar de markt.

De Atos Blockchain Factory gaat zich richten op klanten die iets met Blockchain willen; van een workshop over het concept, tot het helpen ontwikkelen van een applicatie op basis van een gedetailleerde business case. Daarnaast richt de Factory zich op het ontwikkelen van Blockchain-oplossingen met significante meerwaarde voor onze klanten, die makkelijk in gebruik te nemen zijn en verbetering realiseren.

Blockchain-expert, hoe kom je daarbij?

Dat ging vrij spontaan! Ik kwam met Blockchain in aanraking nadat een consulting partner me introduceerde. Het grappige is dat ik helemaal geen technische achtergrond heb en nooit had verwacht dat dit me zo goed zou liggen; met een achtergrond in International Business Administration ligt een technologische focus niet echt voor de hand.

Het is niet zozeer de technologie waar ik energie van krijg, maar van de mogelijkheden die het concept Blockchain biedt. Het laat ons op een nieuwe manier naar de wereld te kijken en deze anders organiseren. Het zien van deze mogelijkheden, en zo de koppeling maken tussen technologie en praktijk, is waar ik me het liefst mee bezighoud.

Op zoek naar een opdracht in Blockchain? Upload je cv!

Blockchain is voor veel bedrijven nog een abstract begrip. Hoe kan het praktisch van waarde zijn?

Dat kan op allerlei manieren. Blockchain biedt de mogelijkheid om derde partijen te vervangen in transacties die we doen. Denk maar eens na hoe vaak er een derde partij betrokken is in transacties: het verkrijgen van je paspoort (overheid), het kopen van een huis (makelaar en notaris) of een aankoop via een web shop (bank). Blockchaintechnologie kan dit mechanisme, van de ‘derde neutrale partij’ overnemen, en daarmee onze wereld makkelijker maken. Helemaal in combinatie met met andere technologieën, zoals Internet of Things of Virtual Reality, zijn de mogelijkheden eindeloos.  

Klinkt wel heel mooi allemaal. Zijn er ook gevaren?  

Juist omdat blockchain zo hip is, is het verleidelijk om de technologie als doel op zich te zien. Veel partijen zijn op ontdekkingstocht, hebben het gevoel dat ze ‘iets met Blockchain moeten’. Het is juist dan belangrijk om in het oog houden dat blockchain in the end een middel is om verbetering te bereiken. Die verbetering realiseer je niet met de juiste programmeertaal of architectuur, maar met de juiste business case. Dit is precies waar we met de Atos Blockchain Factory klanten in willen begeleiden.

Wat zijn wat jou betreft de mooiste huidige Blockchain-toepassingen?

Crop Insurance Solution

Een mooie maatschappelijke business case vind ik de Crop Insurance solution, ontwikkeld voor boeren in Kenia. Zij zijn afhankelijk van weersomstandigheden; extreme droogte kan hun bestaan bedreigen. Het aanbieden van een verzekering ligt dan voor de hand, maar de boeren vertrouwen verzekeraars niet – en vice versa. Een geautomatiseerde verzekeringsoplossing omzeilt dit. Op basis van satellietdata wordt bepaald of de weersomstandigheden een schadevergoeding rechtvaardigen. Is dit het geval, dan wordt door een Smart Contract het proces van uitbetaling van deze vergoeding in gang gezet en geheel geautomatiseerd uitgevoerd. En zijn dus geen menselijke handen nodig en daarmee is het vertrouwensprobleem opgelost.

KAS BANK

Een gave innovatieve business case iets dichter bij huis, is de Proxy Voting solution die we bouwen voor KAS BANK. KAS BANK ontwikkelt een service waarbij Blockchain gebruikt wordt om te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Het huidige stemmingsproces is vaag, ondoorzichtig, inefficiënt en niet toekomstbestendig. KAS BANK wil dit veranderen voor haar aandeelhouders, en samen zijn we aan de slag gegaan om te kijken hoe Blockchain hier verbetering in kan brengen. De pilot hiervoor is inmiddels gebouwd, en krijgt binnenkort een try-out rond de aandeelhoudersvergadering van KAS BANK. Wat mij betreft is dit hét voorbeeld van wat Blockchain kan brengen: innovatie die zich vertaalt in vooruitgang van hoe we onze wereld organiseren.

In welke sector zie jij de meeste kansen voor Blockchain?

Ik ben ervan overtuigd dat er voor elke sector iets te halen valt in Blockchain, maar er spelen ook andere zaken mee: durf je de kansen die Blockchain biedt te pakken, en dingen anders te gaan doen? Niet elke sector is direct bereid tot verandering, dat heeft tijd nodig.  

Persoonlijk zie ik veel kansen voor de zorg; hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de overdracht van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen, het delen van behandeldata tussen zorgverleners of het voeren van de regie over je eigen medische data. Het zijn allemaal zaken die met Blockchain gerealiseerd kunnen worden, en die passen bij de richting die de politiek op wil.

Ik vermoed echter dat, gegeven de gevoeligheid van het onderwerp, de inzet van Blockchain niet snel de standaard wordt in de zorg. Op de korte termijn zie ik vooral kansen voor de financiële sector en de transportindustrie. Blockchain kan hier o.a. vertrouwen, veiligheid en transparantie toevoegen, en deze sectoren daarmee voorbereiden op de toekomst.

Heb je tips voor IT-specialisten die zich meer op de Blockchain markt willen begeven?

Ten eerste: Keep an open mind! Blockchain staat in de kinderschoenen, en we zijn ons nog niet half bewust van al het potentieel dat de technologie gaat bieden. Durf dus buiten de gebaande paden te denken, des te optimaler is de waarde die je uit Blockchain kunt halen.

Ten tweede: Begin! Juist omdat we nog zo aan het begin staan is er geen betere leerschool dan gewoon te proberen: begin klein, bouw je ervaring op en werk toe naar die ene oplossing die voor jou en/of je bedrijf het verschil maakt.

Tot slot: werk samen! Je bent niet de enige die op Blockchain ontdekkingstocht is. Twee weten altijd meer dan één. Zoek partners/partijen die net als jij stappen willen zetten, en zet die dan samen – des te efficiënter en steviger is de weg naar resultaat.


Op zoek naar een opdracht als Blockchain specialist? Upload je cv!