‘Google, wat vindt men van innovatie?’

In geen enkele sector ontkomt men tegenwoordig nog aan innovatie. Om altijd deskundig advies te kunnen geven, is het voor ons van belang om te weten wat techspecialisten van deze ontwikkelingen vinden. IT staat immers in veel gevallen aan de basis van innovatie.

Tijd voor onderzoek!

Op 16 december waren wij aanwezig op TEDxAntwerp; een uitgelezen kans om professionals met interesse in innovatie naar hun mening te vragen! We spraken aanwezigen en stelden hen een zevental vragen om de perceptie met betrekking tot innovatie in verschillende sectoren te meten. De antwoorden van de in totaal veertig respondenten vergeleken we met de informatie van een jaar terug – toen we op hetzelfde evenement hetzelfde onderzoek uitvoerden. We waren vooral benieuwd naar:

  • De mate waarin respondenten hun sector innovatief vinden;
  • Welke innovaties gewenst zijn binnen deze sectoren;
  • Wat de verwachtingen zijn op het gebied van innovatie.

De resultaten zijn visueel weergegeven in onze infographic 'innovatie in 2019'.

Innovatie: 2017 vs. 2018

Hoewel een jaar kort kan lijken, kan er ook ontzettend veel in gebeuren. Wij waren benieuwd of men in een jaar tijd anders over innovatie na is gaan denken. Het peilen van de ontwikkelingen in perceptie omtrent innovatie was dan ook een belangrijk uitgangspunt in ons onderzoek. Omdat wij met techspecialisten samenwerken, lichten we de input van IT’ers in dit artikel extra uit.

In onderstaande doughnut graphs is te zien dat een overgrote meerderheid van de respondenten -net als in 2017- ook in 2018 vindt is dat de industrie waarin zij werkzaam zijn zeer innovatief is. De IT-sector wordt door de respondenten als het meest innovatief ervaren. Innovatie binnen de logistiek daarentegen mag nog wel wat stappen maken. Hoewel de respondenten van mening waren dat dit vakgebied niet erg innovatief is, gaven zij aan innovatie in deze sector wel een absolute noodzaak te vinden. CEO’s binnen de logistiek, lezen jullie mee?


De wensen en verwachtingen van het grote publiek

Innovatie wordt in 2018 nog net zo graag in de industrie verwelkomd als in het jaar ervoor. Gartner, het meest vooraanstaande onderzoeks- en adviesbureau in de IT-sector, doet een voorspelling over innovatie in haar rapport Top Strategic Predictions for 2019 and Beyond . Wij gebruikten dit onderzoek om de wensen met de verwachtingen te kunnen vergelijken.

We hopen op AI 

Niet-IT’ers zien het liefst dat in hun sector wordt ingezet op een vergroting van de efficiëntie en hopen daarnaast dat Artificial Intelligence een (grotere) rol zal spelen. Gartner heeft de verwachting uitgesproken dat in 2020 liefst 85% van de CIO’s begonnen is met AI-pilots en geeft hiermee deze groep goede hoop voor de toekomst. Volgens Gartner zal een gebrek aan kennis van AI voor de meeste bedrijven de grootste hindernis vormen.

Gewenste innovatie 2017 2018

Blockchain bevindt zich in een lastig pakket 

Blockchain is een vorm van innovatie die in 2018 verder aan populariteit heeft ingeboet. Hoewel blockchain eindeloze mogelijkheden biedt, is zorgvuldigheid geboden bij het inzetten van deze technologie. Gartner voorspelt dat in 2021 maarliefst driekwart van alle blockchainprojecten in strijd zal zijn met de GDPR, omdat er onvoldoende privacycontroles plaatsvinden. Bedrijven krijgen het sowieso lastig met de GDPR; de verwachting is dat een Europees bedrijf gemiddeld zo’n €1.3 miljoen uitgeeft om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Sustainability minder belangrijk

Tenslotte wordt innovatie op het gebied van sustainability in 2018 minder belangrijk geacht dan in 2017, wat gezien de huidige ontwikkelingen toch op zijn minst opmerkelijk genoemd mag worden. In de loop van 2018 hebben allerlei organisaties namelijk aangegeven dat er stappen gezet worden op het gebied van duurzaamheid. Zo doet McDonalds bijvoorbeeld de plastic rietjes en andere bijproducten van kunststof in de ban en vindt men in verschillende supermarkten herbruikbare katoenen zakken voor versproducten.

Wat wil de IT’er en wat verwacht hij?

De wensen van de IT’er blijken helaas niet aan te sluiten bij hun verwachtingen van het aankomende jaar. Hoewel veel IT’ers hopen dat Augmented Reality zich verder ontwikkelt, zijn er maar weinig die denken dat ze deze ontwikkeling al binnen een jaar mogen meemaken. Men verwacht vooral vooruitgang te zien op het gebied van Artificial Intelligence en efficiëntie.

Gewenste innovatie IT'er 2019

De nieuwe ontwikkelingen binnen de IT zorgen er volgens Gartner voor dat IT in 2019 een extra rol krijgt. Eigen data, algoritmen en kennis worden in de loop van 2019 steeds vaker als product verkocht. Er worden nu niet alleen kosten bespaard, maar het intern ontwikkelen van IT-mogelijkheden resulteert vaker in een daadwerkelijke toename van de omzet.

In welke innovaties wordt het meest geïnvesteerd?

Cyber Security, BI en Core System Improvements

Om te kunnen innoveren binnen een business, is het belangrijk dat hier budget voor is. Innovatie en investeringen gaan namelijk hand in hand. Gartner voorspelt dat op het gebied van Business Intelligence en Data Analytics de grootste investeringen worden gedaan, gevolgd door de gebieden Cyber Security en Core System Improvements.

Grootste investeringen innovatie 2019

Wij hebben IT’ers gevraagd in welke innovatie de grootste investeringen zullen worden gedaan en deze input vergeleken met de informatie van Gartner. Wat blijkt? IT’ers verwachten juist dat de investeringen in Core System Improvements na Business Intelligence en Data Analytics het grootst zullen zijn. Een interessant verschil! 

Innovatie na 2019: wat is de toekomst van de IT-afdeling? 

Hoewel niet alle wensen en verwachtingen parallel aan elkaar lopen, beloven de voorspellingen van Gartner en de verwachtingen van de aanwezigen op TEDxAntwerp veel moois voor het komende jaar. Maar innovatie stopt niet in 2019.

Op basis van een breder onderzoek van Gartner heeft Computer Futures een beeld geschetst van de verwachte ontwikkelingen binnen de IT-afdeling  in de aankomende jaren. Benieuwd wat de IT-afdeling de aankomende jaren te wachten staat? Lees dan ons rapport De Toekomst van de IT-afdeling


TEDxAntwerp

Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van onze aanwezigheid op TEDxAntwerp. In de Arenberg Schouwburg waren ruim 700 personen aanwezig om lezingen van dertien inspirerende sprekers bij te wonen, het eigen netwerk uit te breiden en kennis met elkaar te delen. Technologie, educatie en design zijn onderwerpen die dit jaar centraal stonden.

TEDxAntwerp draait om het delen van informatie, wat bij Computer Futures ook hoog in het vaandel staat. Omdat wij net als vorig jaar tot de silver sponsorpartners werden gerekend, kregen we een plek toegewezen waar wij een eigen booth mochten plaatsen om het onderzoek uit te voeren.