Veiligheid: meer dan cyber security alleen

Men verwacht dat er in 2020 wereldwijd maar liefst 1,5 miljoen security posities openstaan. Hoewel online beveiliging vaak een hoofdpijndossier vormt voor IT, zijn de problemen eigenlijk veel breder. Er is een zeer secure planning vereist om een organisatie online goed te beveiligen.

Cyber security is dan ook een veelbesproken onderwerp. Een aantal bedreigingen wordt in de media breed uitgemeten, maar er zijn een hoop andere issues die een bedreiging vormen voor het functioneren van een organisatie. En juist deze worden vaak vergeten.

De grootste risicofactoren voor bedrijven

Volgens Pete Kelly, hoofd van het Computer Futures Cyber Security recruitment team, "is IT-beveiliging slechts een deel van de puzzel. Veel bedrijven analyseren van tevoren welke bedreigingen een risico vormen voor hun organisatie, maar het is juist belangrijk om een allesomvattende strategie te schrijven die op alle bedreigingen gericht is.”

Wat zijn de grootste risicofactoren voor bedrijven? Wij zetten ze voor je op een rijtje:

1.  Wet- en regelgeving

Regels, voorschriften en beleid veranderen constant. Voor elke organisatie, van iedere omvang, is het zaak om de wet- en regelgeving te voldoen. Aanzienlijke boetes moeten ervoor zorgen dat de regels daadwerkelijk worden nageleefd. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie beschermd blijft tegen de nieuwe bedreigingen. Omdat er steeds nieuwe risicofactoren bijkomen, is het essentieel dat de organisatie over het juiste talent beschikt om de online omgeving te beschermen.

2.  Dataprotectie

Als bemiddelaar van IT-specialisten en bedrijven hoef je ons niet uit te leggen dat je klantgegevens goed moet beveiligen. Datalekken resulteren namelijk niet alleen in financieel verlies, ook de reputatie van de organisatie kan ernstig worden geschaad. Vertrouwen is essentieel voor elke relatie; als iemand je zijn of haar gegevens toevertrouwt, moet diegene ook worden beloofd dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Zeker na de introductie van de AVG is het beschikken over de juiste dataprofessionals nog nooit zo belangrijk geweest als nu.

3.  Bedrijfsinnovaties

Verandering, ontwikkeling en transitie zijn altijd factoren waar organisaties rekening mee moeten houden. Deze leiden tot de grootste vraagstukken waar een organisatie mee te maken krijgt. De organisatie moet immers over de juiste mensen en middelen beschikken om de veiligheid ook in de nieuwe situatie te kunnen waarborgen; vaak is er een flinke transformatie nodig om met de nieuwste risico’s om te gaan. Dan pas kunnen de gestelde doelen worden behaald.

Pete heeft verschillende bedrijven de mist in zien gaan. ”We zien dat bedrijven die flexibel kunnen reageren op veranderingen omtrent wet- en regelgeving beschikken over sterkere algemene beveiligingssystemen. Dit betreft ook zaken als trainingen van het personeel en het geven van workshops; we moeten onze blik op online veiligheid aanpassen en beseffen dat dit verder gaat dan alleen IT.”

Onderdeel van een breder probleem

De hierboven beschreven problemen zijn slechts enkele van de vele beveiligingsproblemen waarmee een organisatie te maken krijgt. Veiligheid – dus ook online – is onbetaalbaar.

In het rapport ‘Bescherm je bedrijf tegen cyberaanvallen: inzicht in de wereld van cyber security’ is meer informatie te vinden over de belangrijkste risicofactoren.