Het beste wapen tegen arbeidskrapte

De spanning op de arbeidsmarkt is om te snijden. Volgens het CBS is de arbeidsmarkt sinds 2001 niet meer zo krap geweest. De krapte van voor de crisis in 2008 werd in 2018 al geëvenaard en het aantal vacatures is alleen maar gegroeid, terwijl de werkloosheid al jaren afneemt. Deze ontwikkelingen dwingen werkgevers tot creatieve oplossingen om het personeelsbestand uit te kunnen breiden.

De vijver is altijd halfvol

Organisaties proberen op allerlei manieren met arbeidskrapte om te gaan. Zo zijn flexibele personeelsbestanden – bestaande uit freelancers en gedetacheerden – populair, worden verschillende functies tot één profiel gecombineerd en wordt er volop met secundaire arbeidsvoorwaarden gesmeten om het beste talent aan te trekken én te behouden. Vooral deze laatste optie dwingt werkgevers tot het uiterste; uit onderzoek van het AD blijkt dat liefst een kwart van de werkgevers niet meer aan de eisen van een sollicitant kan voldoen.

Een beter alternatief voor bovenstaande opties is het investeren in diversiteit op de werkvloer. Een focus op een divers team leidt tot een rijkelijk gevulde vijver en voor deze vissen zijn er minder kapers op de kust. Daarnaast hebben diverse teams een positieve impact op vele bedrijfsprocessen, het innoverend potentieel én het bedrijfsresultaat.

Diversiteit in het personeelsbestand

Uit onderzoek van Diversiteit in Bedrijf blijkt dat de opbouw van het personeelsbestand in veel sectoren de samenleving niet representeert. In de IT-sector is bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding behoorlijk uit balans – op de tien werknemers is er ongeveer één een vrouw. Veel talenten worden – bewust of onbewust – over het hoofd gezien wanneer men zoekt naar mogelijkheden om het personeelsbestand uit te breiden. Er wordt vooral onderscheid gemaakt op basis van sekse, seksuele voorkeur, etniciteit, religie, (chronische) ziekte en aanwezigheid van handicaps.

In de zoektocht naar oorzaken voor de arbeidskrapte wordt hier helaas niet altijd aandacht aan geschonken. Dat terwijl tekorten soms eenvoudig opgelost kunnen worden door simpelweg een groep aan te spreken die niet of in mindere mate in het huidige personeelsbestand voorkomt. Diverse teams floreren in een inclusieve bedrijfscultuur en brengen veel voordelen. Daarnaast wordt diversiteit steeds belangrijker voor het bedrijfsresultaat – hier schreven we al eerder over in ons artikel ‘De toekomst van diversiteit en inclusie op de werkvloer’.

Een inclusieve wervingsstrategie

Een wervingsstrategie waarin achtergronden en beperkingen ondergeschikt zijn aan skills kan hét antwoord zijn op moeilijk te vervullen vacatures. Computer Futures helpt opdrachtgevers hier graag mee door haar kennis beschikbaar te stellen en als sparringpartner op te treden. Schroom niet om contact met ons op te nemen wanneer de behoefte bestaat om over diversiteit en inclusie te praten!

CONTACT