Brandstof voor de toekomst

Jarenlang was olie het meest waardevolle middel ter wereld. Oliegiganten hadden de touwtjes stevig in handen en vonden zichzelf steevast terug in het rijtje met grootste bedrijven ter wereld. Maar de wereld is veranderd. Volgens The Economist zijn de tech giants de oliehandelaars inmiddels voorbij gestreefd. Data is nu de meest waardevolle resource ter wereld.

De tech giants

De vergelijking tussen olie en data komt niet helemaal uit de lucht vallen. Olie bleek namelijk essentieel in de tweede industriële revolutie. In de negentiende eeuw werd begonnen met het oppompen van olie om motoren van brandstof te voorzien. Tegenwoordig is bijna al het (internationale) transport van olie afhankelijk en is plastic niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Anno 2019 dient data als de brandstof die de vierde industriële revolutie mogelijk maakt. Amazon, Facebook, Apple, Microsoft en Alphabet – het moederbedrijf van onder andere Google – zijn op het moment van schrijven al enige tijd de vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld. Hun gezamenlijke omzet is astronomisch hoog; in 2017 werd de magische grens van €25bn per kwartaal doorbroken. Volgens The Economist ging de helft van alle online uitgegeven dollars naar Amazon en waren Google en Facebook min of meer verantwoordelijk voor de gehele omzetgroei in digital advertising. Deze cijfers zijn tekenend voor de extreme dominantie.

Eindeloze toepassingen

We leven toe naar een wereld waarin beslissingen niet door ons, maar voor ons worden gemaakt. Deze beslissingen worden gemaakt op basis van bruikbare data. Hieruit kunnen allerlei patronen worden opgemaakt waarmee algoritmes onze keuzes, gewoontes, normen en waarden kunnen voorspellen. Dat maakt data een waardevolle bron van informatie, welke bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het opstellen van customer journey’s op maat. Ontzettend handig als je al jouw potentiële klanten op het moment suprême in hun behoeftes kunt voorzien, zeker als een algoritme dit werk voor jou doet.

Niet alleen de grootste bedrijven maken gebruik van data; ook alledaagse technologie is tegenwoordig in staat om data te analyseren en op basis daarvan beslissingen te nemen. De zelfrijdende auto is continu bezig met het verrichten van metingen. De data die hieruit voortkomt, dient als basis voor het maken van nieuwe beslissingen. Een ander – wat meer futuristisch – voorbeeld is het slimme huis, dat zelf in de gaten krijgt wanneer je de deur op een kier wilt hebben, wat je kunt bereiden met de spullen in de koelkast en wanneer je de lichten liever gedimd hebt…

Structured vs. Unstructured

Al deze beslissingen worden gemaakt op basis van structured data en/of op basis van unstructured data. We spreken van structured data wanneer de data op een uniforme manier gestructureerd is. Deze data wordt meestal verwerkt in RDBMS en kan door gebruik van SQL worden uitgelezen, bewerkt of opgevraagd. Unstructured data omvat eigenlijk alle data die niet binnen een native datamodel past en vaak door een ‘menselijk oog’ uitgelezen moest worden. De menselijke interactie maakte dit een stroperig proces, waarin regelmatig fouten werden gemaakt.

Programma’s werkten voorheen vaak enkel zelfstandig met structured data. Omdat liefst 80% van alle data ongestructureerd is, waren de mogelijkheden beperkt. Tegenwoordig bestaan er steeds meer mogelijkheden om zonder menselijke interactie met unstructured data te werken en zo ongestructureerde data te structureren. De zelfrijdende auto is een goed voorbeeld. De sensoren verzamelen immers data in allerlei verschillende formats. Door hier een structuur in aan te brengen, is de wagen zelf in staat om te analyseren en een beslissing te maken.

Veel van deze technologieën zijn nog erg jong (zeker vergeleken met de middelen die er voor structured data bestaan), maar maken nu al veel los. Vooruitgang op dit gebied betekent dat programma’s een steeds groter deel van bestaande en nieuwe data kunnen gebruiken zonder dat hier menselijke interactie aan te pas komt. Data zal dan ook alleen maar waardevoller worden.

Een nieuwe dimensie voor IT

In dit tijdperk – waarin men voor zo’n beetje elke handeling de mogelijkheden tot automatisering onderzoekt – is het aanbrengen van structuur in data dus ontzettend belangrijk. Uit eigen marktervaringen kunnen we stellen dat de slag om de beste specialisten op dit gebied inmiddels volop is losgebarsten.

De nieuwe mogelijkheden die data en automatisering bieden, zorgen er ook voor dat IT een nieuwe rol heeft gekregen. In ons trendrapport ‘Een nieuwe dimensie voor IT’ lees je meer over deze nieuwe rol en het belang van data voor Artificial Intelligence.

een nieuwe dimensie voor it