Cybersecurity á la 2019 – Extreme arbeidskrapte en discussies over AI

Twee weken geleden, op 30 oktober 2019, vond het Infosecurity event plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Er werd groots aangepakt; er waren liefst 150 exposanten aanwezig en er werden wel 100 sessies georganiseerd om kennis met het publiek te delen.

Onze Pim Baeten was van de partij in het Computable Café, waar hij samen met CISO’s Henk Bronk en Bryan Beekhof het panel van het securitydebat vormde. Verschillende ontwikkelingen op het gebied van Cyber Security werden kort uitgelicht en vormden voer voor discussie.

CISO’s – Freelance of vast in dienst?

De krapte op de arbeidsmarkt heeft in 2019 een nieuw hoogtepunt bereikt; het aantal vacatures is in nog geen halfjaar toegenomen van 80 naar 88 per 100 werklozen. De IT-arbeidsmarkt heeft het zelfs bijzonder moeilijk en is nu al vier jaar op rij de krapste arbeidsmarkt.

“Deze krapte heeft grote gevolgen voor de samenstelling van specialisten”, vertelt Pim. “Gewilde professionals – zoals ciso’s  – kiezen er steeds vaker voor om als freelancer aan de slag te gaan om aan meer verschillende projecten te kunnen werken en meer te kunnen verdienen. En juist dit strookt niet altijd met de wensen van een organisatie. Om een beleid voor de komende drie tot vijf jaar uit te kunnen werken, willen organisaties ciso’s graag langer vastleggen. Ze zullen alles uit de kast moeten halen om zich te positioneren als aantrekkelijke werkgever om zo de beste mensen aan te trekken én te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden te bieden, zoals de mogelijkheid om thuis te werken, flexibele werktijden en een gevarieerd takenpakket.”

De veiligheid in handen leggen van kunstmatige intelligentie

Uit handen geven aan en inzetten van kunstmatige intelligentie is al jaren onderwerp van discussies in allerlei sectoren. Zeker in cybersecurity werpt AI vraagtekens op, daar er bijzonder zorgvuldig met de online veiligheid moet worden omgegaan. Daarom raad Pim aan om eerst de toegevoegde waarde van het inzetten van AI inzichtelijk te maken.

“Zoals je dat met meer ‘buzzwords’ tegenkomt, wordt AI lukraak ingezet door allerlei organisaties. Ook wanneer de inzet niet per se direct een aantoonbare toegevoegde waarde heeft. In potentie kan AI standaardwerkzaamheden automatiseren en verbeteren, wat veel tijdsbesparing oplevert. Het is echter wel van belang dat het algoritme altijd herleidbaar is, zodat eventuele fouten opgespoord kunnen worden.”

Wil je meer weten over onze werkwijze of over cybersecurity? Neem dan eens een kijkje op onze cybersecurity pagina.