geloofsbelijdenis-en-religie-op-de-werkvloer_1920x640.jpg

Het combineren van arbeid en geloof is niet altijd eenvoudig. Vrijheid van geloof en vrijheid in beleidsbepaling veroorzaken grijze raakvlakken, waardoor vaker dan eens onduidelijkheid ontstaat. Hoewel geloofsbelijdenis een belangrijke bouwsteen is van religieuze individuen, is het niet vanzelfsprekend dat men zich op het werk vrij genoeg voelt om het geloof te belijden en er (een) ruimte voor weet te vinden. Je brengt veel tijd door op je werk, dus is het heel belangrijk dat je ook hier lekker jezelf kunt zijn.

Geloofsbelijdenis op het werk

Er zijn echter verschillende factoren die je mogelijk beletten om het geloof te belijden zoals jij dat zou willen doen.

Zo komt het meer dan eens voor dat er onvoldoende faciliteiten aanwezig zijn of dat een werknemer niet om de tijd en/of ruimte durft te vragen, omdat deze in de veronderstelling is dat er onvoldoende krediet is opgebouwd. Daarnaast zijn er een hoop kalenderdagen die in verschillende culturen een belangrijke rol spelen, maar waarvoor men in Nederland geen vrij krijgt. In Nederland hebben we immers enkel collectieve vrije dagen op christelijke feestdagen.

Ook kun je te maken krijgen met een algemeen verbod op geloofsuitingen; in 2017 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat een werkgever het recht heeft om een verbod in te stellen op politieke en religieuze uitingen. De werkgever mag geen specifieke uitingen – zoals het dragen van een keppeltje, hoofddoek of kruisje – verbieden, maar mag wel een algemeen verbod in het leven roepen wat alle religieuze uitingen verboden maakt. Met een algemeen verbod wordt voorkomen dat specifieke (groepen) werknemers met een bepaalde geloofsovertuiging worden benadeeld. Deze richtlijn moet dan echter wel vastgelegd zijn in het bedrijfsbeleid.

Wat kun jij doen?

Schroom niet te vragen naar de mogelijkheden wanneer je bepaalde zaken, tijd of ruimte nodig hebt voor het geloof. De snelste weg naar begrip is een heldere communicatie, dus kaart dit zo snel mogelijk aan. Informeer bij je opdrachtgever wat de mogelijkheden zijn en leg duidelijk uit wat je van de organisatie nodig hebt. Laat je hierin niet tegenhouden door een eventueel bezwaard gevoel; religie maakt nou eenmaal een belangrijk deel uit van het (dagelijks) leven.

Communicatie is ook belangrijk wanneer de faciliteiten missen om het geloof te belijden. Op kantoor is in veel gevallen – zeker in het mkb – bijvoorbeeld geen aparte gebedsruimte aanwezig. In overleg kan echter besloten worden een aparte ruimte hiervoor aan te wijzen of samen tot een andere oplossing te komen.

Het geloof en vrije dagen

Ook over feestdagen bestaat verdeeldheid. In Nederland vallen de collectieve vrije dagen over het algemeen samen met christelijke feestdagen. Daarnaast komt het meer dan eens voor dat een werkgever werknemers verplicht een vrije dag op te nemen, bijvoorbeeld rond kerst of Hemelvaart.

Maar let op: volgens de Rijksoverheid er is geen wet die bepaalt dat alle werknemers op deze dagen vrij zijn. De dagen die je vrij bent, vind je in de arbeidsovereenkomst of cao. Hierin is ook vastgelegd of de werkgever de werknemers mag verplichten om dagen vrij te nemen.

Wanneer hier in de arbeidsovereenkomst of cao niets over vermeld staat, is er ruimte om met de opdrachtgever in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bespreken. In overleg kan het mogelijk zijn dat je op officiële feestdag gewoon werkt en een andere dag vrij kunt nemen. De mogelijkheden met betrekking tot feestdagen kunnen per branche verschillen. Als klantcontact een belangrijk onderdeel is van jouw functie, zullen de mogelijkheden waarschijnlijk beperkter zijn dan wanneer je je werkzaamheden in je eentje kunt uitvoeren.

Ruimte maken voor geloofsbelijdenis

Probeer in alle gevallen duidelijk te zijn in de communicatie. In een multicultureel team is communicatie essentieel voor een goede samenwerking. Een goede communicatie zorgt ervoor dat teamleden en de manager elkaar begrijpen. Vraag en antwoord er dus op los!