okrs-implementeren-in-bedrijf.jpg

Google begon ermee en inmiddels zijn ze in Silicon Valley niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken: Objectives & Key Results, ofwel OKRs. Ook in Nederland krijgen ze steeds meer voet aan de grond. Steeds meer organisaties implementeren OKRs als strategie om doelen te stellen en behalen. De interesse in dit fenomeen onder de (agile) IT-managers in ons netwerk groeit. Wat is OKR en hoe kan je ermee aan de slag in jouw bedrijf?

Wat is OKR?

OKR staat voor Objectives & Key Results. Het is een framework om doelen op ieder niveau in het bedrijf te formuleren en te meten in hoeverre deze behaald worden. De doelen en resultaten van ieder bedrijfsniveau haken in elkaar, zodat elk team en individu precies weet hoe hij of zij concreet bijdraagt aan de bedrijfsstrategie. Het leidt tot hogere efficiëntie, effectiviteit en transparantie. Bovendien komt het de motivatie van werknemers ten goede omdat zij zich meer betrokken voelen bij het bedrijfssucces.

                                                       

Hoe werken OKRs?

OKRs haken aan op een ambitieuze missie en visie van een bedrijf en worden meestal per kwartaal bepaald. Wat er nodig is om die visie na te leven of te bereiken, wordt uitgedrukt in objectives. Objectives zijn concrete doelen die meetbaar zijn. Onder de objectives worden key results gehangen. Goede key results zijn in gradaties uit te drukken - van relatief toegankelijk tot zeer ambiteus. Kenmerkend voor OKRs is dat ze uitdagend zijn; ze moeten het werkethos stimuleren. Aan iedere gradatie wordt een waarde gekoppeld, die op een zachte manier het groeiproces inzichtelijk maakt. OKRs zijn dan ook uitermate geschikt om te gebruiken in optimalisatieprocessen.  

OKR implementeren in een organisatie

OKRs implementeren in een organisatie gaat niet over één nacht ijs. Een hele afdeling of zelfs organisatie aligned krijgen in een OKR-framework, gaat met vallen en opstaan. Wij vroegen 8 OKR-experts naar hun tips & uitdagingen in de implementatie van OKRs in hun eigen praktijk, in onderstaande video gebundeld.


OKR Forum Netherlands

Op 25 oktober 2018 organiseerde Computer Futures in samenwerking met Workpath het eerste (en uitverkochte!) OKR Forum in Nederland. Ruim 200 managers uit heel Europa, onder andere van KLM, Adidas en eBay kwamen samen om zich te laten inspireren door OKR goeroes van over de hele wereld. In 2019 organiseren we wederom een OKR Forum. Wil je op de hoogte blijven? Volg onze LinkedIn pagina.