top-5-data-skills.png

Er zijn steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen en met data te werken. Unstructured data – liefst 80% van alle data die op dit moment verzameld is – wordt met allerlei tools gestructureerd, waardoor het mogelijk wordt om zonder menselijke interactie met deze data aan de slag te gaan. Als dataspecialist is het daarom zaak om goed op de hoogte te blijven en je kennis up-to-date te houden.

Pluralsight Technology Index

Pluralsight onderzoekt de populairste en snelst groeiende technologieën in verschillende technische richtingen. Aan de hand van de Pluralsight Technology Index wordt een lijst samengesteld met de populairste skills in 2019 en de vaardigheden waarnaar de vraag het afgelopen jaar het meest is toegenomen.

De lijst wordt samengesteld aan de hand van data uit acht verschillende bronnen, die geselecteerd zijn op basis van relevantie voor IT professionals. Zo wordt voor het samenstellen van de lijst data gebruikt van onder andere Google Ads en Search, Youtube en GitHub.

De 5 snelst groeiende technologieën

In de top vijf vinden we onder andere ‘golden oldies’ Google Analytics en Microsoft SQL server terug. Softwarepakket en programmeertaal R mag zich de nummer één van dit lijstje noemen.

  1. R
  2. Microsoft SQL Server
  3. MATLAB
  4. Google Analytics
  5. Tensorflow

Top 5 gezochte skills

De toenemende vraag naar applicaties die gebruik maken van Artificial Intelligence maakt dat er een behoefte ontstaat naar nieuwe technieken die dit mogelijk maken. De top vijf ziet er als volgt uit:

  1. ADAMS
  2. Webreadr
  3. HPAT
  4. Plasticity Magnitude
  5. Amazon SageMaker