employer-branding-900x300.png

Hoogopgeleide werknemers zijn in high demand. Er is een gigantische concurrentie en openstaande opdrachten zijn moeilijk vervulbaar - en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Meer dan de helft van de IT-dienstverleners stelt namelijk dat er een tekort is aan vaardig personeel en de bedrijfsontwikkeling daardoor in het gedrang komt.

Toenemende globalisering, veranderende waarden van werknemers, de snelle evolutie van de kennismaatschappij; de zogenaamde war on talent wordt steeds intenser. Aan opdrachtgevers de taak het verschil te maken om ervoor te zorgen dat potentiële werknemers worden aangetrokken en het huidige personeelsbestand behouden blijft.

Personeelstekorten voorkomen met employer branding

Er zijn steeds meer organisaties die – naast het corporate imago – aan het imago als werkgever bouwen. Een sterk employer brand leidt tot gelukkiger personeel en trekt sollicitanten aan die graag voor de organisatie willen werken. De eisen die (potentiële) werknemers aan de werk- of opdrachtgever stellen, zijn de afgelopen jaren echter flink veranderd. Generatie Y – momenteel goed voor ongeveer een derde van de beroepsbevolking – heeft organisaties behoorlijk uitgedaagd door bijvoorbeeld flexibiliteit in dagindeling en kantooruren te eisen, maar daarmee is de ontwikkelingen niet gestagneerd. Generatie X betreedt langzaam maar zeker de arbeidsmarkt en vormt een hele nieuwe uitdaging voor werkgevers.

Zeker in het dynamische IT-milieu is het belangrijk om niet alleen technisch up-to-date te zijn, maar ook snel in te kunnen spelen op veranderende wensen en behoeften van (potentiële) werknemers. Welke maatregelen moet je nemen om je als attractieve werkgever te positioneren?

1. Optimaliseer de propositie

Het employer brand valt of staat met de Employer Value Proposition – de belofte van de werkgever. Het opstellen of optimaliseren hiervan is dan ook altijd de eerste stap. Vraag zowel het huidige personeelsbestand als potentiële werknemers wat de organisatie doet en welke kernwaarden ze met de organisatie associëren. Op basis van de verkregen informatie en de bedrijfsstrategie kun je een sterke Employer Value Proposition opstellen.

2. Denk aan alle doelgroepen

Om interesse in de organisatie te wekken, moet er per doelgroep worden bepaalt hoe de Employer Value Proposition gecommuniceerd wordt. Bepaal per doelgroep wat de organisatie interessant maakt en welke mogelijkheden ze biedt. Draag de waarden en voordelen extern uit en adverteer op alle kanalen doelgroepspecifiek.

3. Veranker de propositie in de bedrijfscultuur

Praatjes vullen geen gaatjes. Zorg ervoor dat dit project centraal staat en werk aan je kernwaarden om de gewenste associaties op te roepen. Alleen op deze manier kun je men ervan overtuigen dat deze veranderingen echt worden doorgevoerd. Je bent zelf het grote voorbeeld en het is dan ook aan jou om deze waarden te allen tijde te vertegenwoordigen.

4. Praat erover!

Maak de belofte tastbaar voor zowel interne als externe doelgroepen. Organiseer evenementen op eigen locaties en verras je doelgroep met origenele workshops, hackathons, lezingen en andere acties om ervoor te zorgen dat het merk meer gaat leven. Deel de waarden van de organisatie met de aanwezigen en zorg ervoor dat zowel potentiële als huidige werknemers weten wat jij belangrijk vindt.

5. Schakel merkambassadeurs in

Niemand kan de dagelijkse gang van zaken beter beschrijven dan het eigen personeel. Laat de werknemers trots zijn op hun werkgever, het zijn immers de beste en belangrijkste merkambassadeurs die je kunt wensen. Zij zullen een waarheidsgetrouw beeld van de organisatie schetsen. Zo voorkom je als organisatie ook dat er veel sollicitanten zijn die niet zo goed in de bedrijfscultuur passen.

 

Zelfs met een sterk employer brand kan het in deze krappe arbeidsmarkt lastig blijven om openstaande posities op de juiste manier in te vullen. Wij helpen je hier graag mee!