Branchevereniging VvDN

Rapport: De Detacheringsbranche in Beeld

Computer Futures Detachering maakt onderdeel uit van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Op 30 oktober 2018 kwamen 100 detacheerders bij elkaar voor de presentatie van het rapport De Detacheringsbranche in Beeld, en voor de daaraan gelieerde oprichting van deze branchevereniging. De VvDN stelt zich op als kennisplatform voor arbeidsmarktinnovatie, als aanjager van (politieke) lobby omtrent detachering, en als positieve kracht in het verbeteren van het imago van detachering. Het ultieme doel van de vereniging is de erkenning van detachering met een eigen juridische status.

Met de oprichting van Computer Futures Detachering in 2017, beantwoordden we aan een grote behoefte in de IT markt. Enerzijds de roep om flexibliteit van opdrachtgevers, anderzijds de behoefte van IT specialisten naar een vast inkomen, loopbaanbegeleiding en persoonlijke aandacht om zich verder in hun vak te ontwikkelen. De populariteit van detachering blijkt wel uit het onderzoek onder 227 detacheringsbureaus dat door onderzoeksbureau Panteia werd ontwikkeld, in opdracht van ABU, ABN-AMRO en PWC. Op dit moment is maar liefst 1.6% van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam in detacheringsverband. Hoe ziet het arbeids- en detacheringslandschap anno 2018 er uit? Waar liggen de uitdagingen? Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen en trends? Je leest het in het rapport 'De Detacheringsbranche in Beeld'.

 

Ben je betrokken bij de detacheringsbranche en wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in detacheringsland? Volg dan de LinkedIn-pagina van de VvDN.

[Podcast] COVID-19: een stand van zaken in de Cloud & Devops sector in België

10 aug 2020

Devops-minded profielen zijn momenteel het meeste in vraag, hiernaast merk ik dat cloud skills ook meer in vraag zijn geworden. We zagen voorbije jaar dat de cloud omgevingen volop gescaled worden, de huidige omstandigheden hebben deze beweging enkele doen versnellen.

COVID-19 Update

01 apr 2020

Onze missie - de juiste mensen samenbrengen om te bouwen aan de toekomst – is nooit belangrijker geweest dan vandaag de dag.

Hoe blijft innovatie een continu proces?

25 nov 2019

De krapte op de IT-arbeidsmarkt is voor een deel toe te schrijven aan het verschil tussen gevraagde en aangeboden kennis. Kennisdeling moet ervoor zorgen dat de skills op de arbeidsmarkt weer toereikend zijn.

Tags: ALGEMEEN IT