OKR-bible: het (uit)bouwen van je eigen OKR framework

Access the OKR bible in English: GO


OKR is een populair framework dat wordt gebruikt om heldere prioriteiten te kunnen stellen en doelen beter te kunnen managen. Middels OKR kan de bedrijfsstrategie op een meetbare en actiegerichte manier vertaald worden richting alle werknemers.

Onze OKR bible biedt alle handvatten om OKRs in de eigen organisatie te implementeren. Hij is samengesteld in samenwerking met Melanie Wessels - spreker en co-host van het Computer Futures OKR Forum.

Krijg toegang door het onderstaande formulier in te vullen:


Krijg toegang tot de OKR-bible

Zaken die aan bod komen:

  • Het ontstaan van OKRs;
  • De toegevoegde waarde van OKRs;
  • OKRs en bedrijfscultuur;
  • Het opzetten van een OKR framework;
  • Zelfsturing en OKRs;
  • OKRs en Agile;
  • Meest gemaakte fouten;
  • Meest gestelde vragen.