Steun SOS Kinderdorpen

Kansarme kinderen beschikken niet over de veilige leefomgeving die wij in Nederland soms als vanzelfsprekend ervaren. Dit terwijl een veilige omgeving enorm belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.

De SThree Group, waar Computer Futures deel vanuit maakt, zet zich in voor SOS Kinderdorpen om zo kansarme kinderen een liefdevol thuis te bieden en bij te dragen aan hun toekomst.

Marathon van Valencia

Op 19 november zullen een aantal van onze sportieve consultants deelnemen aan de Marathon van Valencia met als doel geld in te zamelen voor SOS Kinderdorpen. Dit geld zal onder andere besteed worden aan zonnepanelen in SOS kinderdorp Gulu in Oeganda. Zo dragen we bij aan de zelfvoorzienendheid van 12 huishoudens zodat zij niet langer afhankelijk zijn van de slechte lokale elektriciteitsvoorzieningen.

U kunt ons hierin steunen door middel van een donatie!

Dankzij uw donatie – hoe groot of klein ook – draagt u bij aan de toekomst van kansarme kinderen. Kinderen zonder ouders krijgen de kans om op te groeien in een veilige omgeving, om naar school te gaan en ook leren zij zelfvoorzienend te leven. Kunnen wij rekenen op uw steun?

Wilt u doneren vanuit Nederland? Klik hier.

Wilt u doneren vanuit België? Klik hier.

N.B. Voor iedere donatie van €40,- of meer geldt dat u 45% van het gedoneerde bedrag van de belasting kunt aftrekken.

Bekijk de video en zie hoe ons team zich voorbereidt op de marathon.


[Podcast] COVID-19: een stand van zaken in de Cloud & Devops sector in België

10 aug 2020

Devops-minded profielen zijn momenteel het meeste in vraag, hiernaast merk ik dat cloud skills ook meer in vraag zijn geworden. We zagen voorbije jaar dat de cloud omgevingen volop gescaled worden, de huidige omstandigheden hebben deze beweging enkele doen versnellen.

COVID-19 Update

01 apr 2020

Onze missie - de juiste mensen samenbrengen om te bouwen aan de toekomst – is nooit belangrijker geweest dan vandaag de dag.

Hoe blijft innovatie een continu proces?

25 nov 2019

De krapte op de IT-arbeidsmarkt is voor een deel toe te schrijven aan het verschil tussen gevraagde en aangeboden kennis. Kennisdeling moet ervoor zorgen dat de skills op de arbeidsmarkt weer toereikend zijn.

Tags: ALGEMEEN IT