De grote vraag naar ICT-professionals

Voor tech-bedrijven en ICT-professionals is Nederland een ideale toegangspoort tot de Europese markt. Nederlanders staan bekend om hun goede talenkennis, maar liefst 87 procent van de Nederlandse bevolking spreekt Engels.

Sommige Nederlandse bedrijven werven zelfs nieuw personeel rechtstreeks vanuit Engeland. Bovendien gaat het goed met de Nederlandse economie. Deze economie wordt ondersteund door een sterke technologische bedrijvenbasis en productiesector.

Een ‘Center of Tech Excellence’

Hoewel Amsterdam nog altijd het hoofdcentrum is voor tech-startups, wordt Nederland niet gedomineerd door één of twee centrale steden zoals vaak elders in Europa het geval is. De reden waarom verschillende steden in Nederland zulke goede universiteiten en technische ‘centers of excellence’ hebben, is wellicht dat het land is opgedeeld in verschillende provincies. Zo zijn er bijvoorbeeld clusters van tech-bedrijven bij de universiteit van Delft. In Deventer is Booking.com gevestigd en zij heeft een onderzoeksinstelling op de High Tech Campus van Eindhoven. Verder zijn er ICT-bedrijven in Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Deze spreiding van activiteiten wordt mede bevorderd door de bereidheid van Nederlandse bedrijven om gebruik te maken van moderne technologieën zoals de cloud. Hierdoor kan personeel in kleinere kantoren dichter bij huis werken en vermijden zij het drukke verkeer doordat zij niet hoeven te reizen naar een hoofdkantoor.
Door al deze bedrijvigheid is het merkbaar moeilijker geworden om geschoolde arbeidskrachten te vinden. Volgens Albert Van Reenen, Managing Director bij Computer Futures Nederland en Vlaanderen, ontstaat er zowel voor junior- tot mediorniveau als voor senior posities een nijpend tekort. Doordat er zoveel vraag is naar ICT-professionals, krijgen kandidaten ruime mogelijkheden om te kiezen tussen verschillende soorten arbeidscontracten en -voorwaarden. Zo wordt er regelmatig flexibiliteit aangeboden met betrekking tot werkplek en –tijden. Het werk wordt meer ingericht op een (betere) balans tussen werk en privé.

"Veel bedrijven genereren enorme hoeveelheden informatie en zij vragen nu: hoe gaan we deze gegevens precies gebruiken?"

Flexwerken bevordert de retentie

Werkgevers worden aangemoedigd om personeel meer flexibiliteit te bieden. Zo verwachten sommige werknemers bijvoorbeeld dat ze in ruil voor het beantwoorden van hun telefoon en e-mail buiten werktijd, ook tijd kunnen besteden aan hun eigen projecten wanneer zij op kantoor zijn. Bovendien spannen werkgevers zich in flexibiliteit te bieden zodat de zorg voor kinderen kan worden gecombineerd met een carrière. Met een knipoog naar de Amerikaanse tech-cultuur proberen sommige bedrijven ook een creatievere sfeer te scheppen in personeelsruimten, bijvoorbeeld door middel van een ‘game-room’.

Grote vraag naar specialisten

De vraag naar niche ICT-specialisten is in Nederland, net zoals in de rest van Europa, bijzonder groot. Op dit moment zien we veel vacatures omtrent dataverwerking. Van Reenen: "Er zijn veel nieuwe bedrijfsmodellen waarin ‘data processing’ een rol speelt. Veel bedrijven genereren enorme hoeveelheden informatie en vragen zich nu af: hoe gaan we deze gegevens daadwerkelijk inzetten ten behoeve van de business?" Dit heeft geleid tot een forse toename in de vraag naar data analisten. Deze functies worden regelmatig opgevuld door externe professionals.

Ook ‘cyber security’ is een onderwerp dat steeds hoger op de bedrijfsagenda komt te staan. Volgens Van Reenen zijn bedrijven soms huiverig om externe professionals tot hun veiligheidssystemen toe te laten. “In de praktijk zie je vaak dat dit soort werk wordt opgepakt door intern, vast personeel die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd hebben.”

“Kennis van de markt, in combinatie met een groot netwerk zijn op de lange termijn de beste manier om professionals te vinden met de juiste eigenschappen en ervaring.”

Vind talent

Voor iedereen die op zoek is naar geschoold personeel, vooral als u nieuw bent op de Nederlandse markt, kan het van toegevoegde waarde zijn om een gespecialiseerde recruitment organisatie in te schakelen. De gebruikelijke aanpak voor het werven van personeel, bijvoorbeeld via LinkedIn, verliest langzamerhand zijn effect. Volgens Van Reenen deactiveren sommige werknemers zelfs hun accounts zodat zij niet langer benaderd kunnen worden op LinkedIn. Kennis van de markt, in combinatie met een groot netwerk zijn op de lange termijn de beste manier om professionals te vinden met de juiste eigenschappen en ervaring.