Kenmerken van inclusief leiderschap

Op 7 februari 2017 organiseerde Computer Futures het IT Diamonds evenement dat in het teken stond van leiderschap in het digitale tijdperk en diversiteit & inclusie.

Inclusief leiderschap is noodzakelijk voor de realisatie van een effectief diversiteits- en inclusiebeleid. Wat kenmerkt inclusief leiderschap?

Inclusief leiderschap wordt ook wel omschreven als ‘doing things with people, rather than to people’ (Hollander, 2009). Een mooie omschrijving omdat dit de essentie van inclusie weergeeft. Inclusief leiderschap gaat niet om het opleggen van visies en meningen aan medewerkers, maar om het betrekken van medewerkers bij de besluitvorming. Inclusieve leiders zien het belang van two-way communicatie: ze gaan ervan uit dat een groep mensen meer weet dan één persoon en daarom gaan ze de dialoog aan (Hollander, 2009). Bij inclusief leiderschap staan wederzijds Respect, Recognition, Responsiveness en Responsibility centraal (Hollander, 2009). Het vraagt dus om proactieve medewerkers die mee willen denken over zaken zoals besluitvorming. Inclusief leiderschap wordt gerealiseerd door de gehele organisatie en niet enkel en alleen door de leider zelf.

Een inclusieve leider is noodzakelijk voor de realisatie van een effectief diversiteits- en inclusiebeleid. Een dergelijk beleid leidt onder andere tot betere besluitvorming, creatievere medewerkers en een hogere productiviteit van medewerkers. Het loont dus om mensen met verschillende kwaliteiten, talenten, ervaringen, competenties en achtergronden samen te laten werken.

Wilt u meer weten over diversiteit en inclusie? Neem contact met ons op via onderstaande knop.