Computer Futures wint Award Diversiteit in Bedrijf

Trots! Op 15 februari 2018 namen we de Award Diversiteit in Bedrijf in ontvangst tijdens het Nationaal Event Diversiteit. Ruim anderhalf jaar na het ondertekenen van de Charter Diversiteit, waarin we officieel verklaarden ons actief in te zetten voor meer diversiteit op onze werkvloer en in de IT-sector. Van de inmiddels 125 ondertekenaars van de Charter werd Computer Futures verkozen tot MKB dat hier tot nu toe het meeste succes in heeft geboekt. Daarmee stonden we naast Asito B.V., die de prijs in ontvangst nam voor het grootbedrijf.

Dus ja, het woord ‘trots’ is wel op z’n plaats, toch?

In het COMM museum in Den Haag verzamelden de ondertekenaars van de Charter zich, waaronder verschillende grote banken, gemeentes en ministeries, onderwijsinstellingen en stichtingen.

Awardshow

De uitreiking van de award gebeurde aan het eind van een inspirerende dag vol toespraken en een muzikaal optreden van zangeres Naaz. Verderop een korte impressie van de hoogtepunten.

Ondanks de inspirerende talks en het bijzondere optreden, was het hoogtepunt voor ons natuurlijk aan het einde van de dag; het moment dat de Award Diversiteit in Bedrijf werd uitgereikt. Sherry-Ann Sprock, Manager IT Diamonds binnen Computer Futures, nam de prijs aan van Harry van de Kraats. De lovende woorden die hij had voor Computer Futures behoeven geen verdere toelichting!

Sherry-Ann deelde bovendien het geheim van het succesvol implementeren van een diversiteitsbeleid  in een bedrijf: “Diversiteit is bij ons een standaard, geen keuze. Het beste is om zaken zo simpel en praktisch mogelijk te houden; het opgestelde beleid moet actief gedragen en uitgevoerd worden door het topmanagement. Als je deze zaken combineert, zal je zien dat het niet alleen effectief is en resultaat oplevert op korte termijn, maar dat het ook leuk is en een positieve bijdrage levert aan de organisatiecultuur.”


Impressie van het Nationaal Event Diversiteit

Rabin Baldewsingh: “We gaan als een zalm tegen de stroom in.”

Rabin Baldewsingh, wethouder van Den Haag en lid van de Raad van Toezicht van Diversiteit in Bedrijf, opende de middag met een bevlogen en inspirerende speech over hoe diversiteit over het algemeen nog niet gezien wordt als een kracht, maar als een zwakte – en over wat een gemiste kans dit is. Zeker in een land als Nederland, dat zijn blik van oudsher altijd naar buiten heeft gericht en wat uiteindelijk zelfs het fundament is geweest voor de Gouden Eeuw. Hij bestempelde de ondertekenaars van de Charter Diversiteit als een “Zalm die tegen de stroom inzwemt, om leven door te geven.” Het elkaar zien – tevens het thema van de middag – erkennen en herkennen op basis van kwaliteiten, is essentieel voor een geslaagde samenleving en, in ons geval, een vruchtbare en succesvolle bedrijfsvoering en resultaten.

Sarina Wiegman: “Elk individu heeft eigen kwaliteiten. Verdedigers zijn van de veiligheid, spitsen zijn creatief. Als coach moet je daar op de juiste manier mee omgaan. Dan spreek je van teamwork.”

Celebrity van de middag was Sarina Wiegman, bondcoach van het Nederlandse Vrouwenvoetbalelftal. Als bondscoach van de Vrouwen 11 weet ze als geen ander hoe het is om te moeten vechten en je te moeten bewijzen in een door mannen gedomineerde omgeving. Ze nam het publiek mee in de aanloop naar de winst van het elftal op het Europees Kampioenschap van 2017. De belangrijkste uitdaging waar ze voor stond – en tevens het belangrijkste doel (naast de winst) was: de harten van het Nederlandse publiek veroveren.” Een uitdaging waar ieder bedrijf met een actief diversiteitsbeleid voor staat; hoe verover je de harten van je medewerkers om een veilige omgeving te creëren waar divers als normaal wordt gezien? Communicatie en afstemming zijn volgens haar essentieel om een omgeving van commitment en saamhorigheid te creëren. En bovendien elkaar zien; wat heeft ieder individu nodig om in zijn kracht te staan en bij te dragen aan het grotere plaatje?

Madhu Mathoera: “Hoe vind je een sexy dokter?”

Madhu Mathoera stelde in haar workshop ‘Zichtbaar Divers’ twee belangrijke punten aan de orde: Hoe vind je de juiste mensen en hoe zorg je dat diversiteit gaat leven binnen je bedrijf? Als kartrekker van diversiteit in je bedrijf kan je mensen inzicht geven en prikkelen, maar ze zullen zelf moeten veranderen. Dat gaat niet over een nacht ijs; daar zijn plenaire sessies, communicatie en heel veel herhaling voor nodig.

Een aandachtstrekker in deze workshop is de sexy dokter. Want hoe vind je een sexy dokter? Dokters zijn er genoeg, maar hoe vind je er specifiek een die sexy is? Waar vind je iemand die ‘anders’ is dan je huidige werknemersbestand, maar die toch past binnen je bedrijf? Een waardevolle tip die Mathoera geeft, is om de juiste mensen in je personeelsbestand te vragen naar connecties of om aanbevelingen. “Als je aan 'blanke grijze pakken' vraagt of ze ‘iemand weten’ voor een positie, dan weet je wat je krijgt…”. Een kritische noot van een mede-deelnemer aan de workshop: verlies je niet juist diversiteit als je zoekt naar iemand die bij je past? Ook daar komt Mathoera met een passend antwoord. "Stel jezelf de vraag: Moet iemand passen omdat hij op je lijkt, of passen omdat iemand de competenties meebrengt die je bedrijf nodig heeft?"

Van 'naar elkaar kijken' naar 'elkaar zien'

Daarmee is de cirkel rond. Het gaat er in alle gevallen om dat we in de eerste plaats moeten kijken naar de kwaliteiten die iemand heeft, en pas in de tweede (of derde, vierde, vijfde etcetera) plaats naar zijn afkomst, gender, seksuele voorkeur, psychische of sociale achtergrond. We moeten van een 'naar elkaar kijken'-mentaliteit naar een 'elkaar zien'-mentaliteit. Daar zijn alle aanwezigen het over eens.

Voor ons bij Computer Futures is dit altijd standaard. Wat ons betreft niet meer dan logisch!