BusinessITScan®: waar liggen de IT-behoeftes van jouw organisatie?

Automatisering ligt steeds meer verweven in het fundament van organisaties. IT speelt een grote rol in het effectiever en efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Er liggen voor de IT-afdeling heel veel kansen in de samensmelting van IT en andere bedrijfsactiviteiten. De Computer Futures-consultants denken graag mee met de behoeften van IT-managers betreft de invulling van hun team. Echter, om een helder beeld te krijgen van welke thema’s organisatie-breed de aandacht verdienen, kan ook een beroep gedaan worden op de BusinessITScan®.

De BusinessITScan® is een self-service tool die zes IT-succesfactoren meet. Meerdere rollen in een bedrijf vullen hiervoor een online vragenlijst in, waarna in het dashboard af te lezen valt welke succesfactoren en 23 gelinkte thema’s de aandacht verdienen. De succesfactoren die lager scoren zijn in het real time adviesrapport voorzien van concrete adviezen waar je meteen mee aan de slag kan.  

Welke 6 IT-succesfactoren meet de BusinessITScan®?

1. Partnership

De NPS (Netto Promoter Score) geeft het rapportcijfer voor de automatisering. Wordt er periodiek met de IT-afdeling overlegd over verbeterpunten op het gebied van geleverde diensten, communicatie en samenwerking?

2. Bijdrage aan productiviteit

Als IT de primaire processen goed ondersteunt op de juiste randapparatuur, komt dit de productiviteit ten goede. Hoe houdt de IT-afdeling vinger aan de pols op het gebied van datakwaliteit? Een goede IT-afdeling vertaalt informatiestromen uit de business naar oplossingen.

3. Bijdrage aan innovatie

Goede automatisering is essentieel om te kunnen innoveren. De organisatiestrategie en IT-strategie moeten met elkaar op één lijn liggen om snel te kunnen schakelen en wijzigingen door te voeren. Hierin kunnen vooral Finance en IT goed samenwerken om priorititeiten te stellen.

4. IT-competenties

Een up-to-date IT-strategie, succesvol projectmatig werken met de gebruikersorganisatie en het op orde hebben van de informatiebeveiliging maken de IT-afdeling succesvol. Essentieel voor een succesvolle organisatie.

5. IT-Stabiliteit en continuïteit

Alle IT-diensten voor de gebruiker moeten continu beschikbaar zijn. Stabiliteit en continuïteit van het IT-landschap is cruciaal.

6. IT-financiële zaken

IT is de motor voor innovatie en productiviteit, maar kan ook gezien worden als kostenpost. Kosten en investeringen moeten professioneel gemanaged worden, waarbij een verdeling gemaakt moet worden tussen kosten voor ‘running the business’ en kosten voor ‘changing the business’.

Benieuwd naar meer? Ga voor een sneak preview naar de website van BusinessITScan®.  

De BusinessITScan® voor jouw zorgorganisatie

Het Computer Futures Healthcare-team is het eerste onderdeel van Computer Futures dat de BusinessITScan® heeft ‘geadopteerd’. Op 29 maart 2018 organiseerde Computer Futures Healthcare een kennissessie waarbij 6 IT-managers en applicatiebeheerders uit de zorg samenkwamen, om zich door Anton Dijkhuis (IT's TEAMWORK/BusinessITScan®) te laten informeren over wat de BusinessITScan® voor hun zorgorganisatie kan betekenen. Onderstaande video geeft een impressie van de avond, en van de voornaamste uitdagingen waar IT-managers in de zorg mee te dealen hebben.


 

Meer weten over de samenwerking van Computer Futures en de BusinessITScan®? Neem contact op met Sarune Kojadin, team manager Computer Futures Healthcare.