Wat is Cyber Security?

Cyber Security, een spannende, ietwat futuristische term. Vaak worden alle vormen van digitale beveiliging onder deze noemer geplaatst en in één adem genoemd met IT Security. Toch zijn er wel degelijk subtiele verschillen die de term Cyber Security tot een uniek begrip maken.

Wat is cyber security?

Cyber security gaat om het beschermen van IT-systemen in het online domein. Cyber security houdt vooral verband met het beveiligen van online netwerken tegen hackers met kwade bedoelingen.

Meet ons Cyber Security team

‘Cyber’ is ‘online’

De term ‘cyber’ refereert aan alles wat met internettechnologie te maken heeft. Dit is niet altijd zo geweest. ‘Cyber’ is van oorsprong een Grieks woord dat zoiets betekent als ‘regering’ of ‘overheid’. In 1940 werd het voor het eerst in verband gebracht met computertechnologie. Door de decennia heen kwam het begrip af en toe ‘bovengronds’, altijd in kruisbestuivingen van bijvoorbeeld kunst, seks, militarisme en computertechnologie. Pas in de ‘90s van de vorige eeuw werd de term breed geadopteerd met de opkomst van het internet.

Cyber security als beveiliging tegen extern kwaad 

‘Cyber’ werd in het vroege internettijdperk vooral door de defensiesector opgepikt. De associatie met ‘oorlog’ werd geboren. Ondanks dat ‘cyber’ in oneindig veel samenstellingen wordt gebruikt, lijkt het alsof het vaak een connotatie heeft met kwade bedoelingen. Cyber crime, cyber attacks, cyber war… Hoe vaak heb jij bijvoorbeeld gehoord van IT-aanval? Of IT-crime?

De grondleggers van onze Cyber Security recruitment tak in de UK leven deze benadering ook. Mark Warner: “Cyber Security refers mostly to the external part of attacks. So all the threat that comes from outside and unexpected.”

Cyber Security versus IT Security

Cyber Security en IT Security worden regelmatig tegen elkaar uitgewisseld. Maar is dat wel terecht? Hoe verhouden deze twee zich dan tot elkaar? Om hier meer inzicht in te krijgen, duiken we ook wat dieper in het begrip IT Security.