In 4 stappen naar goede OKRs

OKR (een afkorting van Objectives and Key Results) is een populair framework dat wordt gebruikt om heldere prioriteiten te kunnen stellen en doelen beter te kunnen managen. Na de implementatie bij Google won het model flink aan populariteit; inmiddels wordt het door organisaties van over de hele wereld gebruikt.

3 oktober 2019 staat bij ons volledig in het teken van het OKR forum, welke dit jaar voor de tweede keer door ons georganiseerd wordt. In aanloop naar het evenement delen we dit compacte stappenplan voor het opstellen van goede OKRs.

1) Formuleer doelen (Objectives)

De bedrijfsdoelstellingen moeten aansluiten op de visie, missie en values van de organisatie en zijn uitdagend, om het personeel extra te motiveren naar deze doelen toe te werken.

2) Formuleer KPI’s

Hoewel het geen inwisselbare begrippen zijn, worden OKRs en KPI’s nogal eens door elkaar gehaald. Er zitten grote verschillen tussen de twee – OKRs worden gebruikt om prioriteiten te herschikken, patronen te doorbreken en te beoordelen of je de juiste weg bent, terwijl KPI’s je informeren over de mate waarin er aan de voorwaarden wordt voldaan om het doel te kunnen behalen. Wanneer dit laatste niet het geval is, moet de koers – OKRs – worden veranderd.

Wanneer KPI’s tegenvallen, kunnen deze worden omgeschreven tot een Key Result of een Objective.

3) Bepaal focusgebieden (Key Results)

Met de Key Results bepaal je de focusgebieden voor een kwartaal en kun je een Objective meetbaar maken. De belangrijkste vuistregel voor het opstellen van Key Results luidt dan ook: in een Key Result zit altijd en minste één getal.

4) Hang taken aan de Key Results

Vertaal de Key Results naar concrete taken die je moeten helpen de gewenste resultaten te behalen. De taken wijs je bij voorkeur toe aan een individu, om gedeelde verantwoordelijkheid te voorkomen.

Het framework kun je op de volgende manier visueel maken:

Door Objectives steeds te baseren op Key Results van de bovenliggende laag, kunnen OKRs in theorie van de top van de grootste internationale organisatie helemaal doorsijpelen naar de uitvoerende ‘onderste laag’ van de piramide. Elke taak van elk individu draagt op deze manier bij aan de OKRs die de top heeft opgesteld.

Succes behalen met OKRs

Dit compacte stappenplan is een vereenvoudigd onderdeel van de OKR bible, in samenwerking met OKR expert Melanie Wessels samengesteld om als leidraad te dienen voor het implementeren van OKRs in organisaties. In de OKR bible lees je meer over het ontstaan van OKRs, de toegevoegde waarde voor organisaties, implementatie van OKRs in de organisatie, het afstemmen van OKRs op andere divisies en veelgemaakte fouten. De OKR bible is hier te openen:

Krijg toegang tot de OKR bible