Kansen benutten met Green IT

Het succes van organisaties loopt in toenemende mate parallel aan hun bijdrage aan het milieu. Er zijn dan ook steeds meer initiatieven die zich bezighouden met Green IT – initiatieven die voor meer duurzaamheid in IT moeten zorgen. Het hernieuwde milieubewustzijn zal ervoor zorgen dat dit aantal initiatieven alleen maar zal groeien. Wat zit er precies achter Green IT en voor welke uitdagingen komen organisaties te staan?

Green IT

Green IT beschrijft de duurzame resourceplanning van de informatie- en communicatietechnologie van een bedrijf. Naast hergebruik van gereviseerde apparatuur en de keuze voor makkelijk afbreekbaar materiaal, draait het vooral om stroomverbruik van datacenters – inclusief servers en koeleenheden, mobiele apparaten en PC’s. Green IT beschrijft de aanpak om IT duurzamer te maken en bedrijven aan te moedigen efficiënter te werken.

De grootste uitdagingen

De implementatie van duurzame concepten stelt bedrijven voor een aantal grote uitdagingen. Deze omvatten bijvoorbeeld het controleren van serversystemen en koeleenheden. De transitie naar duurzame IT mislukt echter vaker door interne omstandigheden.

Een veelvoorkomende oorzaak voor het mislukken van de implementatie is het ontbreken van een alomvattende strategie. Vooral implementaties waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken nemen problemen met zich mee. Er is een echte strategie nodig, maar wanneer ontbreekt bestaat de kans dat het project het tegenovergestelde effect teweeg brengt en de geplande maatregelen en middelen ongecoördineerd worden gebruikt.

Een andere reden voor het mislukken van de uitrol van een Green IT project is een gebrek aan betrokkenheid. Resultaten zijn niet altijd direct waar te nemen en na de transitie moet er nog een hoop werk voltooit worden om de uitrol een succes te maken. Wanneer werknemers niet overtuigd zijn van de toegevoegde waarde is het project gedoemd te mislukken.

Waarom Green IT de toekomst is

Green IT biedt ontzettend veel kansen. Niet alleen kan er (op de lange termijn) veel geld bespaard worden, het uitrollen van groene projecten heeft ook een beeldcreërend effect dat zich door de hele organisatie verspreidt. Dit kan impact hebben op de verkoopcijfers en de positie in de markt beïnvloeden. Vooral voor de jonge doelgroep spelen groene initiatieven een belangrijke rol. Organisaties kunnen groene projecten en certificaten omtrent milieunormen gebruiken om zich te positioneren als een milieubewust bedrijf.