De internationale cyber security markt in beeld

Cyber security is één van de de snelst groeiende markten van het moment. Uit onderzoek van Gartner bleek dat de investeringen in 2019 met 10,5% stegen ten opzichte van 2018 – en het eind lijkt nog niet in zicht. In december 2019 was de globale cyber securitymarkt volgens Fortune Business Insights al goed voor $131.3 miljard, maar men verwacht dat de markt verder groeit naar een krappe $290 miljard in 2026; meer dan een verdubbeling.

Cyber security wereldwijd

Noord-Amerika
Op dit moment heeft Noord-Amerika het grootste marktaandeel in handen: ongeveer een derde van de totale omvang van de markt. Het is dan ook geen verrassing dat de grootste spelers in de markt hier ruimschoots vertegenwoordigd zijn. De markt is en wordt hier vooral gedreven door de Verenigde Staten en is hier groot geworden door de opkomst van e-commerce, grote datalekken – zoals het lek bij Yahoo in 2014, het grootste datalek ooit – en de overheid. De Amerikaanse overheid is zelfs de grootste afnemer en drijft met toenemende investeringen verdere groei.

Azië
Na Noord-Amerika is de markt het grootst in de APAC regio, dat Europa de laatste jaren voorbij is gestreefd. Japan legde als één van de eerste landen uniforme normen met betrekking tot cyber security op, waardoor de omvang van de cyber security markt tot de grootsten van Azië behoort. In landen als China en India groeit cyber security vooral hard door de toename in het aantal internetaansluitingen en datalekken. India staat zelfs in de top vijf als het gaat om cybercrime; uit onderzoek van Mordor Intelligence blijkt dat liefst 37% van alle overtredingen die te maken hebben met het schaden en stelen van data terug te leiden zijn tot India.

Europa
Europa completeert de top drie en sleept het brons binnen. Het Europees Parlement heeft hier een grote rol in gespeeld door het aanpassen van de wet- en regelgeving met betrekking tot online veiligheid, waardoor cyber security meer aandacht kreeg binnen het bedrijfsleven. Het grootste deel van de markt is gevestigd in enkele belangrijke geografische clusters in de EU5 landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Belangrijke gebieden zijn onder andere Noordrijn-Westfalen en München in Duitsland en Lyon in Frankrijk, waar om uiteenlopende redenen veel cyber security organisaties te vinden zijn. In het Verenigd Koninkrijk zijn liefst twintig officieel geregistreerde cyber security clusters die door de regering worden gesteund.

Een vooruitblik

Hoewel de Amerikaanse markt op dit moment het grootst is, wordt de grootste groei verwacht in Azië. Dit is een gevolg van het groeiende aantal mensen dat is aangesloten op het internet; na de Verenigde Staten tellen China en India bijvoorbeeld de meeste internetaansluitingen. Toegang tot het internet vergroot de kans op cyberaanvallen, wat maakt dat de markt ontzettend veel potentie heeft. In Zuid-Korea groeide het aantal cyberaanvallen tussen 2018 en 2019 bijvoorbeeld met 14%.

In Europa groeit de markt gestaag. Waar het aantal mensen met een internetaansluiting hier al een aantal jaren nagenoeg gelijk bleef, hebben ontwikkelingen omtrent wet- en regelgevingen ervoor gezorgd dat cyber security onder een vergrootglas kwam te liggen. Dit heeft de groei een flinke boost gegeven; naar verwachting groeit de totale omvang van de markt naar een waarde van $65 miljard in 2025. Nieuwe manieren van werken – waarin personeel bijvoorbeeld zelf voor apparatuur zorgt – en verdere digitalisering dragen bij aan de groei.