Verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekeringen voor zzp’ers – wat weten we?

Op dit moment is de zzp’er vrij in de keuze om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar hier komt verandering in. Aankomende zomer buigt het kabinet zich over een nieuw voorstel van de Stichting van de Arbeid – bestaande uit werkgevers en vakbonden – waarin over een verplichte premie van tussen de €85 en €150 per maand wordt gerept. Zelfstandigen lijken dus binnenkort standaard verzekerd te zijn voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval.

In 2018 was slechts 19% van de zzp’ers verzekerd, dus lijkt er het één en ander te veranderen voor de grootste groep zzp’ers. Wat is er op dit moment bekend over de verplichte AOV voor zzp’ers?  

Kosten

In het voorstel wordt gesproken van een maandelijkse premie van tussen de €85 en €150, een bedrag dat afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. De premie zou worden geïnd door de Belastingdienst.

Vanaf wanneer ben ik verplicht verzekerd?

Het gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Naar verwachting wordt de nieuwe verzekering pas in 2024 uitgevoerd door het UWV.

Keuzevrijheid

In het bovenstaande bedrag is rekening gehouden met een standaard wachttijd van een jaar. Omdat er een grote diversiteit bestaat onder zzp’ers, is in het voorstel wel rekening gehouden met enkele keuzemogelijkheden. Zo zouden zelfstandigen er ook voor kunnen kiezen om de wachttijd te verkorten (zes maanden, tegen een hogere premie) of te verlengen (twee jaar, tegen een lagere premie).

Voordelen bij arbeidsongeschiktheid

De verplichte verzekering zorgt ervoor dat men bij arbeidsongeschiktheid 70% van het laatstverdiende inkomen krijgen, tot een maximum brutoloon van €30.000. Dit betekent dus dat men niet meer alleen op het spaargeld terug hoeft te vallen indien er door een ongeval of ziekte langere tijd niet gewerkt kan worden. Daarnaast wordt er gestart met een re-integratietraject wanneer iemand niet langer kan werken.

Is er al een akkoord?

Nee. Het gaat nog om een voorstel en er is nog geen akkoord bereikt binnen de Tweede Kamer. Tegen de zomer lijken we meer informatie te kunnen verwachten.

Wil je meer info over de AOV? Contacteer de consultant via je wie je bent ingezet! Wij beantwoorden – indien mogelijk – graag alle vragen!