Computer Futures tekent drie charters omtrent diversiteit en inclusie

Het is inmiddels algemeen bekend dat een diverse werkvloer veel voordelen met zich meebrengt en dat de ICT-sector voornamelijk uit mannelijke professionals bestaat: dit moet anders.

Computer Futures maakt al enige tijd het verschil door haar focus op vrouwelijke ICT-professionals en heeft dit onlangs naar een hoger niveau getild door het ondertekenen van drie charters omtrent diversiteit en inclusie.

Computer Futures hecht veel waarde aan haar diversiteits- en inclusiebeleid in zowel haar interne als externe strategie. Intern wil zij bereiken dat er meer vrouwen in managementfuncties terecht komen en extern dat er meer vrouwelijke professionals in ICT-functies worden bemiddeld en vaker aan de top komen.

De werkvloer van Computer Futures bestaat uit een gelijke verdeling van mannen en vrouwen, maar in het management is de man-vrouwverhouding een stuk schever. Het management bestaat uit maar liefst 80 procent mannen en dit klopt natuurlijk niet. Managing Director Computer Futures Nederland en Vlaanderen, Albert van Reenen, streeft naar een gelijkere man-vrouwverhouding in het management en naar meer vrouwen in de ICT-sector. En wanneer Albert zegt dat hij iets wilt bereiken, dan blijft het niet alleen bij lip service: hij doet er alles aan om de doelstelling te realiseren. Dit bewijzen ook de drie charters die Computer Futures, op 23 en 24 mei 2016, heeft ondertekend.

Het eerste charter dat werd ondertekend, is het Charter Diversiteit dat onderdeel uitmaakt van het Europese charter ‘’Diversiteit in Bedrijf’’. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisatie door middel van het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Het Charter Diversiteit werd maandag 23 mei ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het hoofdkantoor van Coca-Cola Enterprises Nederland in Rotterdam. Andere organisaties die deze dag het charter ondertekenden zijn onder andere NV Nuon Energy, RET, Rabobank en Aids Fonds – Stop Aids Now! – Soa Aids Nederland. Met de ondertekening hebben alle organisaties toegezegd een effectief diversiteitsbeleid te gaan voeren. Dit krijgt vorm door zelf geformuleerde maatregelen en doelstellingen die gemonitord zullen worden door de Raad van Commissarissen van ‘’Diversiteit in bedrijf’’.

Concreet betekent dit een gelijke behandeling en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, arbeidsbeperking, seksuele oriëntatie en culturele of religieuze achtergrond. Op het moment heeft het Charter Diversiteit al 64 ondertekenaars.

De twee andere charters zijn het charter ‘’Talent naar de Top’’ en de ‘’Code Executive Search’’. Deze charters richten zich specifiek op gender diversiteit en hebben als doel om het aantal vrouwen in topposities te laten toenemen. De Code Executive Search richt zich op werving- en selectiebureaus omdat zij een grote rol kunnen spelen in het bemiddelen van vrouwelijk talent in topposities. Het Charter Talent naar de Top is in totaal door maar liefst 257 organisaties ondertekend en ook het aantal ondertekenaars van de Code Executive Search blijft groeien. Op 24 mei 2016 heeft Computer Futures een primeur gemaakt binnen Stichting Talent naar de Top door als eerste Nederlandse organisatie beide charters tegelijkertijd te tekenen.

Door het ondertekenen van deze drie charters heeft Computer Futures onder andere toegezegd om voor elke twee aangeleverde mannen ook een vrouw aan te leveren voor een openstaande positie. Dit is een uitdaging die ze al enige tijd zijn aangegaan en bovendien ook al succes mee hebben geboekt. Met de juiste inzet kunnen we met elkaar bereiken dat zowel de ICT-sector als het topmanagement langzamerhand een gelijkere man-vrouwverhouding gaat kennen.

Wenst u meer informatie over wat Computer Futures voor uw organisatie kan betekenen wat betreft uw inclusie- en diversiteitsstrategie? Neem dan contact op met Sherry-Ann Sprock, Lead Principal Recruiter, door te bellen of te mailen naar 020 522 1717 of [email protected].

5 LinkedIntips om niet verward te worden met naamgenoten

17 jan 2020

Online verward worden met andere personen kan ontzettend in je tegendeel werken, ook als je hier zelf niets aan kunt doen. Probeer daarom de kans op verwarring te verkleinen!

“De zorginstelling is afhankelijk van de informatievoorziening – ieder proces is gelieerd aan IT."

08 jan 2020

Danny van Wilgenburg - via Computer Futures gedetacheerd als DevOps Engineer bij een zorginstelling - vertelt over detachering, zijn opdracht en de samenwerking met zijn opdrachtgever.

3 goede redenen om aan je internationale cyber security carrière te bouwen

03 jan 2020

Aangezien het zich niet laat beperken door fysieke obstakels als landsgrenzen, wordt cybercrime wereldwijd als een steeds grotere bedreiging beschouwd. Wij zetten drie goede redenen op een rijtje om je te verdiepen in cyber security op internationaal niveau.

In deze sectie

Diversiteit wereldwijd

Diversiteitsbeleid

Kenniscentrum Diversiteit & Inclusie

Diversiteit wereldwijd