Frontend developer Vue

Locatie: Rotterdam, South Holland, Netherlands
Salaris: competitive
Soort functie: Freelance
Solliciteren

Onzeopdrachtgeverheeftdekomende twee maanden

ruimtevooreenVue developer die zichsnelbeschikbaarkan

maken. Evt. optie op verlenging.

Ik zoek een senior, die communicatief en pro-actief is.

Fulltime, 1 dag in Amsterdam en verder in Rotterdam/Amsterdam

naarkeuzedusdat is top!

De klant heeft behoefte aan extra capaciteit om nog wat mijlpalen te

halenvooreindejaar.

Solliciteren