.Net ontwikkelaar

Locatie: Den Haag, South Holland, Netherlands
Salaris: competitive
Soort functie: Freelance
Solliciteren

De Ontwikkelaar Backend Webservices is onderdeel van het devops team Online platform. Doordat verschillende devops teams werken aan dezelfde systemen, gecombineerd met de gevoeligheid van de informatie die wordt gegeven, is er aparte focus op de Backend Webservices. Een reeks van webservices zorgt voor verbinding tussen de verschillende omgevingen van SHN. Er wordt nooit rechtstreeks vanuit EPI cliëntgegevens opgehaald. Dit loopt altijd via verschillende webservices. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat er end-to-end encryptie is. En dat de signing is gevalideerd door middel het OIDC protocol en gewerkt wordt vanuit het Single Sign-on principe. Hieronder valt het opvragen van je eigen cliëntinformatie, e-mails die worden verzonden of consents die worden verleend. Daarvoor wordt 'gepraat' met verschillende systemen in verschillende berichtformaten.

Taken en verantwoordelijkheden van de Backend Webservices:

De kandidaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van webservices die zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende SHN omgevingen.De kandidaat neemt deel aan de sprintcadans en de sprintmeetings (demo, reviews, sprintplanning, refinements and daily stand-ups).Binnen de refinements draagt de kandidaat vanuit zijn vakgebied bij aan het ontwerpen en formuleren van technische oplossingen voor de geprioriteerde problemen/wensen van de gebruikers op de backlog.De kandidaat realiseert de taken die op basis van de sprintplanning worden verdeeld en zorgt hierbij voor een adequate afstemming met zijn teamleden, zorgt voor technische documentatie in de daarvoor aangewezen systemen, en levert geteste code op.Indien nodig werkt de kandidaat samen met de tester om adequate testscenario's te kunnen ontwikkelen.Behalve het uitvoeren van de hem toegewezen taken, draagt de kandidaat verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk behalen van de sprintdoelen en draagt daarmee constructief bij aan het team.In voorkomende gevallen zal de kandidaat in demo of reviews gevraagd worden zijn werk toe te lichten of te presenteren aan (ook niet-technische) stakeholders.

De Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met

 • ASP.Net Core en restfull API's
 • OIDC
 • DigiD
 • OWASP 10

Gewenste Ervaring

 • EPI Server
 • Entity Framework
 • Testing by design
 • Architectuur ontwerpen
 • .NET Ontwikkelaar
 • Identity & Access Management en (cloud)
 • Privacy by design ontwerpen
 • Web en rest Api
 • Azure Devops
 • Azure Resources (w.o. Insights en Key Vault)
 • ASP.NET MVC
 • MS-SQL databases
 • Selenium
 • Visual Studio IDE

Certificaten

 • MCPS
 • MCPD ASP.net developer
 • MCPD .net framework 3.5

Competenties

 • Accuratesse
 • Analyserend vermogen
 • Resultaatgerichtheid

Ik hoor het graag als je geïnteresseerd bent in deze functie.

Solliciteren