[re]Discover the Power of Women in Tech

DIRECT DE INFOGRAPHIC DOWNLOADEN

Op het gebied van genderdiversiteit, loopt de IT sector achter op de maatschappelijke feiten. Met slechts 25% IT functies die vervuld werd voor een vrouw in 2016, kan de IT sector nog steeds een
‘mannenwereld’ genoemd worden. Dat, terwijl vrouwen unieke eigenschappen meebrengen naar de werkvloer, waar bedrijven van kunnen profiteren, zoals:

 • Intrinsieke motivatie boven extrinsieke motivatie stellen;
 • Leggen van verbindingen en samenwerkingen;
 • Transformerend leiderschap;
 • Het stimuleren van creativiteit;
 • Het stimuleren van innovatief denken.

Door de ondervertegenwoordiging van vrouwen in IT, plukken bedrijven hier nog lang niet alle vruchten van.

Genderdiversity in IT

IT Diamonds zet zich in voor een betere balans tussen mannen en vrouwen op de IT werkvloer. Samen met inmiddels afgestudeerde studenten van de Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit, hebben wij onderzoek gedaan naar genderdiversiteit in Tech en de kracht van vrouwen op de werkvloer. De infographic [re]Discover the Power of Women in Tech bundelt de onderzoeken en vertaalt de conclusies naar 10 statements. Daarnaast komt ook het onderwerp 'stereotypering versus stereo threat' aan de orde.

De 10 statements over vrouwen in IT:

 1. Intrinsieke motivatie maakt vrouwen in de IT meer betrokken bij hun werk dan extrinsieke motivatie.
 2. Om vrouwen in de IT te behouden, moet hun intrinsieke motivatie gevoed en gestimuleerd blijven worden.
 3. De intrinsieke motivatie van vrouwen in IT moet gekoesterd worden door te connecten, hun skills en kracht te benadrukken en hun autonomie te stimuleren.
 4. Vrouwen in IT zijn innovatiever dan mannen.
 5. Vrouwelijke IT managers zijn sterk in het inspireren en uitdagen van teamleden om met creatieve oplossingen te komen.
 6. Er bestaat geen business case voor homogeniteit: zowel teams als managementplekken hebben genderdiversiteit nodig om innovatie te stimuleren.
 7. Genderbepaalde stereotypen omtrent succes in IT zijn niet vaststaand – in de jaren tachtig studeerden meer vrouwen aan een IT-studie dan in het tweede decennium van deze eeuw.
 8. De werkbetrokkenheid van vrouwen in IT wordt niet bedreigd door uitingen van genderstereotypering.
 9. Stereotypering en gender-gerelateerde vooroordelen hebben een grote impact op het aannemen, promoveren en behouden van vrouwen in IT.
 10. Er moet gewerkt worden aan het bewustzijn en participatie van gatekeepers om de effecten van gender-gerelateerde vooroordelen op beslissers te verminderen.

Alle statements in de infographic zijn wetenschappelijk onderbouwd.

KLIK OM TE DOWNLOADEN