cpa_1920x640.jpg

Op 2 februari 2019 lanceerde Computer Futures de Contractor Profiling App. De app maakt het voor onze consultants mogelijk om de beoordeling tussen klanten en kandidaten inzichtelijk en meetbaar te maken. Het beheren van een eigen app om inzichten in de samenwerking tussen organisatie en kandidaat gestructureerd vast te leggen in de vorm van data maakt Computer Futures een voorloper op dit gebied.

Betrokkenheid en advies

Na de bemiddeling ontstaat er een driehoekssamenwerking, waarbij CF niet altijd directe invloed kan uitoefenen op de samenwerking tussen organisaties en de specialisten die hier aan een opdracht werken. Toch willen wij graag dat alle samenwerkingen tussen organisaties en specialisten optimaal verlopen. Wij dragen daarom ons steentje bij in een adviserende rol. De Contractor Profiling App is hierin ondersteunend.

De app biedt organisaties en kandidaten de mogelijkheid om elkaar parallel aan de samenwerking te beoordelen. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat krijgt een vijftal vragen voorgelegd waar een waardering van 0 tot 5 sterren kan worden gegeven.

De contactpersoon bij Computer Futures neemt de vragen consistent af met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. De data die hieruit voortvloeit, wordt door Computer Futures gebruikt om onderbouwd advies te kunnen geven over hoe de samenwerking verder geoptimaliseerd kan worden.

Een persoonlijke benadering blijft van essentieel belang

Het is niet alleen belangrijk om verschillen in waardering over verschillende afnamemomenten te belichten, ze moeten ook besproken worden om een daadwerkelijke ontwikkeling te realiseren. De data verschaft ons een beter beeld van de samenwerking tussen onze partners en dient als basis voor een inhoudelijk evaluatiegesprek. Context is immers nog steeds onmisbaar voor het oordelen over een waardering. Voor sommigen geldt een maximale waardering wanneer er aan verwachtingen wordt voldaan, voor anderen wanneer de verwachtingen overtroffen worden. De menselijke en persoonlijke invloed is daarom van groot belang.

Doordat specialisten en organisaties elkaar al tijdens de samenwerking van feedback voorzien, kan Computer Futures verbeterpunten in een vroeg stadium aan het licht brengen en concretiseren. Zo doen wij ons best om ervoor te zorgen dat zowel de kandidaat als de organisatie hun onderlinge samenwerking als prettig ervaart. De samenwerking wordt tijdens het proces gefinetuned en verloopt daardoor nog soepeler.

Evaluatie door de organisatie

De evaluatie van onze klanten wordt gebruikt om doorlopend te toetsen of de kwaliteit van de geleverde specialisten passend is op de vraag. De beoordelingen geven meer inzicht in de prestaties van de specialisten en het behalen van het gewenste resultaat. De vragen hebben betrekking tot:

  • De mate van tevredenheid over de specialist;

  • De fit met het team;

  • Het behalen van de gestelde doelen;

  • De verhouding tussen de vergoeding en kwaliteit van de specialist;

  • Het voldoen aan de vereisten.

Evaluatie door de kandidaat

De beoordeling van de kandidaat brengt meer zaken omtrent het huidige project inzichtelijk. Door de resultaten te combineren en te analyseren, kan Computer Futures verwachtingen beter managen en krijgt ze meer feedback omtrent het project waar ze de kandidaat aan heeft gekoppeld. Middels deze data, kan een gegrond advies opgebouwd worden richting onze klanten. De vragen hebben betrekking tot:

  • Tevredenheid over de huidige opdracht;

  • De verwachtingen van de specialist;

  • De reisafstand;

  • De opdrachtgever;

  • De vergoeding.

Positieve reacties

De app wordt inmiddels een kleine vier maanden gebruikt en de eerste resultaten zijn binnen. Ons netwerk reageert enthousiast. Business Manager Folkert Boelens: ‘De eerste resultaten zijn positief. Zowel onze klanten als de kandidaten zijn enthousiast over het feit dat wij als IT-bemiddelaar over een eigen app beschikken om de samenwerking meetbaar te toetsen en inzichtelijk te maken. We zijn nauw betrokken bij de inzetten die we gerealiseerd hebben, maar de app maakt het ook mogelijk op basis van data tijdens de samenwerking continu de puntjes op de i te zetten.’

Benieuwd naar de app? Vraag jouw contactpersoon bij Computer Futures om meer informatie of neem direct contact op met Folkert Boelens.