Digital Landscape Gettyimages 1390983877 RT

Het gebeurt wel eens dat wanneer een organisatie naar een Agile werkwijze overgaat, de Projectleider wordt omgedoopt tot Scrum Master. Maar er wordt niet stil gestaan bij de nieuwe competenties die vereist zijn. De twee functies worden dus nog wel eens door elkaar worden gehaald.  Dat is niet handig, want in werkelijkheid verschillen de twee rollen behoorlijk van elkaar. Maar waar zit het verschil nou precies? Dat leggen we je in deze blog uit!

Wat doet een goede Projectleider?

Laten we allereerst stilstaan bij wat een goede projectleider doet en wat zijn verantwoordelijkheden zijn. Een projectleider is een echte manager. Hij is verantwoordelijk voor het project, stuurt het team aan zodat het project goed verloopt en hij rapporteert aan zijn of haar opdrachtgever, bijvoorbeeld de directie. Lopen medewerkers ergens tegenaan? Dat lost de projectleider het probleem op, hij is immers eindverantwoordelijke. Hiervoor moet hij goed zijn in het aansturen van mensen, de voortgang bewaken en zijn rapportagelijnen voldoende op de hoogte houden. Uiteindelijk is de projectleider eindverantwoordelijke voor de planning. Hij moet binnen het beschikbare budget de gestelde doelen behalen.

Wat doet een goede Scrum Master?

De manier van werken van een Scrum Master verschilt enorm met die van de projectleider. Een Scrum Master is geen manager, maar meer een coach, hij wordt ook wel een dienend leider genoemd. Hij stuurt namelijk geen mensen aan, hij faciliteert en coacht het team zodat zij succesvol kunnen zijn. Hij geeft dus niet de oplossing, ook lost hij het vraagstuk niet op, maar hij helpt het team om zelf tot een oplossing te komen. Daarbij is een Scrum Master niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Het team is hier zelf verantwoordelijk voor. In tegenstelling tot de projectleider, presenteert de Scrum Master ook niet het resultaat aan de opdrachtgever. Dit doet het team zelf.

De Scrum Master richt zich met name op de werkwijze en dat deze succesvol verloopt. Hierbij behoort een succesvolle implementatie van de scrumprincipes gedurende een project. Een aantal Scrum Methodieken zoals een Scrum Board, een sprintplanning, een retrospective en daily startups worden hierbij toegepast. Hij bewaakt het proces en ondersteund het team.

Certificaten voor Scrum Masters en Projectleiders

Welke certificaten heeft een Scrum Master nodig? En hoe verschilt dit van een Projectleider? Ondanks dat de rollen enigszins overlappen, zijn er zeker onderscheidende certificaten die voor Scrum Master of Projectleider van belang kunnen zijn. 

Scrum Master certificaten

Twee veel voorkomende certificaten voor Scrum Masters zijn:

  • Certified Scrum Master (CSM): een CSM certificaat is een van de meest voorkomende certificaten voor Scrum Masters. Om dit certificaat te behalen zijn er een aantal cursussen waaraan je deelneemt en uiteindelijk doe je een examen. Slaag je hiervoor? Dan heb je het certificaat in jouw bezit. Dit is een van de meest genoemde certificaten op CV’s van Scrum Masters.

  • Professional Scrum Master (PSM I): Deze training wordt verzorgd door Scrum.org. Het is een veelgenoemd alternatief voor het CSM certificaat. Voor dit certificaat is het namelijk niet noodzakelijk om cursussen te volgen. Je kunt simpelweg een examen doen, slaag je hiervoor, dan ben je PSM gecertificeerd.

Beide certificaten zijn internationaal erkend en geschikt om op je cv te plaatsen als bewijs van jouw kennis over Scrum.

Projectleider certificaten

Voor Projectleiders kennen we ook twee veelvoorkomende certificaten. Deze certificaten helpen professionals op weg in hun carrière als project manager of als zij zich verder willen ontwikkelen binnen hun huidige carrière.

  • Project Management Professionals (PMP): het PMP certificaat wordt verstrekt door het Project Management Instituut. Dit certificaat is algemeen erkend als een toonaangevende certificering op het gebied van Project Management. Je komt hiervoor in aanmerking als je minimaal drie jaar ervaring hebt als project manager. Na succesvolle afronding krijg je het certificaat uitgereikt.

  • Certified Associate in Project Management (CAPM): ook dit certificaat wordt verstrekt door het Project Management Instituut. Het CAPM is een instapcertificaat en daarmee geschikt voor professionals die net starten in hun carrière als Projectleider. Om je te kwalificeren voor het examen heb je minimaal een middelbare school diploma nodig en drieëntwintig uur aan project management training.

Zit je organisatie in een transitie naar een Agile werkwijze? Houd er dan rekening mee dat je een projectmanager niet zomaar kunt hernoemen naar Scrum Master en andersom. Beide kennen een eigen specialisme en werkwijze.

Kun je hulp gebruiken bij het vinden van de juiste professionals of een nieuwe uitdaging? Contacteer ons.