Diversiteit

Diversiteit, oftewel verscheidenheid, is iets waar iedereen van op de hoogte is, maar het is helaas nog niet overal doorgevoerd in de bedrijfscultuur. Ieder individu is anders en het is van belang dat deze verschillen omarmd worden. Hierbij komt het begrip inclusie om de hoek kijken.

Voor een moderne organisatie is het belangrijk dat het personeelsbestand een realistische afspiegeling is van de samenleving. Diversiteit en inclusie zijn immers om een hoop redenen - ook niet-ethische - belangrijke pijlers in de hedendaagse maatschappij. Onderzoek wijst uit dat diversiteit op de werkvloer leidt tot verschillende voordelen: betere besluitvorming, hogere productiviteit, meer creativiteit en betere oplossingen voor problemen. Het loont dus om mensen met verschillende kwaliteiten, talenten, ervaringen, competenties en achtergronden samen te laten werken.

Artikelen en onderzoek

Diversiteit staat hoog op de agenda. Wij zijn van mening dat de werkvloer een goede afspiegeling van de werkelijkheid moet vormen. Een divers en inclusief werkmilieu is een broedplaats voor creativiteit, waarin ieders kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties benut kunnen worden.

We doen regelmatig onderzoek naar verschillende diversiteit-gerelateerde onderwerpen en delen deze informatie in artikelen op onze website. Voor onze inspanningen om diversiteit zowel intern als extern te stimuleren, mochten we in 2018 de award Diversiteit in Bedrijf in ontvangst nemen. 

Kennisdeling

In onderstaande sectie zijn diversteitgerelateerde artikelen en whitepapers te vinden: