Connecting...

(Advanced) Analytics

(Advanced) Analytics aan de directeurstafel

De data-driven organisatie is booming. Ieder bedrijf dat zich opmaakt voor de toekomst ontkomt er niet aan om analytics - of business intelligence (BI) - specialisten in huis te halen. Specialisten die uit alle denkbare informatiebronnen data onttrekken, verwerken, visualiseren in dashboards en voorspellingen maken.

Vooral het ‘voorspellen van de toekomst’ is een waardevol onderdeel van (advanced) analytics. De opkomst van Big Data en Data Science maakt dat bedrijven bedrijfsrisico’s en -kansen steeds beter kunnen inschatten. Daarom vind je het werk van data specialisten vaak terug aan de directeurstafel.

Zonder goed ingerichte analytics-tak lopen bedrijven het risico om veranderingen of kansen in de markt niet op tijd te signaleren en daardoor onnodig kosten te maken. Rapportages en cijfers worden gebruikt voor het maken van strategische beslissingen en zijn bepalend voor bedrijfssuccessen.

(Advanced) Analytics specialisten onderling: sparren op niveau

De analytics markt is breed, maar de vraag van onze klanten is vaak erg specialistisch. Daarom richten onze recruitment consultants zich op hun eigen niche markten, van waaruit ze op expertniveau zaken doen met zowel kandidaten als klant. De rollen waar wij de meeste kandidaten in bemiddelen, zijn:

  • Business analist; De business analist (BA) van het analytics team speelt vooral een grote rol in het begin van een project. Hij of zij focust zich op de ‘wat’-vraag en vormt de brug tussen business en IT. De business analist vertaalt de wensen van alle stakeholders naar requirements, bijvoorbeeld middels een COPAFIJTH analyse.
  • Informatie analist; De informatie analist (IA) werkt nauw samen met de Business Analist, maar staat meer aan de IT zijde of werkt in het scrum team. De Informatie Analist vertaalt de requirements van de Business Analist naar functionele en/of technische ontwerpen. Hierin staat de ‘hoe’-vraag veelal centraal.
  • Proces analist; De proces analist verbetert en borgt processen. Als onderdeel van het analytics team staat hij of zij in contact met stakeholders en zorgt voor de juiste implementatie van processen.
  • ETL developer; ETL staat voor ‘Extract, Transform, Load’. De ETL developer onttrekt data uit externe bronnen, transformeert ze tot een gewenst formaat en laadt ze in een data mart of datawarehouse. De taak van de ETL developer is om dit proces vlot te laten verlopen.
  • Datawarehouse developer; Binnen het advanced analytics team richt de datawarehouse developer het datawarehouse in, houdt het bij en breidt het uit. Het datawarehouse is de plek waar alle soorten data van een bedrijf in één systeem worden ondergebracht. Zo kunnen data beter geanalyseerd en gerapporteerd worden.
  • Business intelligence rapportage developer; De business intelligence (BI) rapportage developer is binnen het analytics team verantwoordelijk voor de verzameling van de vraag en gegevens bij de business, en het omzetten hiervan in inzichtelijke rapportages en dashboards. Met toolings als Powerbi/SSRS, Cognos, SAP BO, Qlikview, Microstrategy en Tableau kunnen bedrijfsdoelstellingen strategischer gemaakt worden, waarmee bedrijven hun concurrentie voor kunnen blijven.

Hoe (advanced) analytics specialisten bedrijven meer inzicht geven in kansen en bedreigingen

De analytics specialisten die wij hebben bemiddeld helpen bedrijven stuk voor stuk meer inzicht te krijgen in hun business, kansen en bedreigingen. Hieronder een greep van de vraagstukken en oplossingen.

Reporting specialist (SAP Bo, BW) geeft inzicht in ziekteverzuim bij overheidsorganisatie

Bij een overheidsorganisatie in België bemiddelden we een reporting specialist die meer inzicht moest gaan geven in het ziekteverzuim van werknemers. De organisatie zag een stijging hierin, waardoor bepaalde subsidies onder druk kwamen te staan. De organisatie was benieuwd naar de redenen, oorzaken en verbanden van het stijgende verzuim. Om hierachter te komen werkte de reporting specialist nauw samen met de business, om ze vervolgens te adviseren over mogelijkheden en verbanden.  

Datawarehouse developer ontwikkelt datawarehouse from scratch bij semi-overheidsinstelling

De toegevoegde waarde van inzicht in, en informatie uit, rapportages was voor deze organisatie wel duidelijk. De vraag werd steeds groter, terwijl de Business Intelligence nog erg in de kinderschoenen stond. Investeren in de bouw van een datawarehouse was onvermijdelijk. De datawarehouse developer die wij bemiddelden leidde dit traject. Hij zorgde ervoor dat het juiste datawarehouse gekozen werd, de architectuur werd opgezet en de aansluiting met overige afdelingen – onder andere Data Science – werd gemaakt.

Rapportage specialist ontwikkelt selfservice rapportage tool voor personeel

Een kleinere startup wilde een Tableau-oplossing realiseren met een zelfgekozen en zeer gebruiksvriendelijke tooling. Doel: het vaste personeel zelf rapportages laten draaien. Na afloop van de opdracht stond er een selfservice tool waarmee het personeel zelf uit de voeten kon en de rapportage specialist het project met een gerust hart kon achterlaten.