Connecting...

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Het is goed om te beseffen dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Denk aan verschillen op het gebied van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, sociaaleconomische achtergrond, religie, politieke overtuiging en het hebben van bijvoorbeeld een (arbeids)handicap: het kunnen dus zowel zichtbare als minder zichtbare verschillen zijn. Deze verschillen moeten worden omarmd en hierbij komt het begrip inclusie om de hoek kijken.

Diversiteit op de werkvloer betekent het benutten van de kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle werknemers waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen individuen en groepen binnen de organisatie. Door diversiteit op de werkvloer wordt er een omgeving gecreëerd waarin de best mogelijke resultaten worden bereikt voor werknemers en de organisatie.

Het succes van diversiteit op de werkvloer zit ‘m niet zozeer in de verschillen, maar in de dynamiek die ontstaat door de verschillen. Inclusie is hierbij belangrijk en gaat over de manier waarop de verschillen tussen mensen geaccepteerd worden en beter kunnen worden benut. In een organisatiecultuur waarbij diversiteit en inclusie centraal staan, worden de bestaande verschillen gewaardeerd en benut.

Waarom zijn diversiteit en inclusie belangrijk?

Bij diversiteit op de werkvloer is het belangrijk dat werknemers openstaan voor de verscheidenheid van collega’s en dit ook accepteren. Het is belangrijk om voor ogen te houden wat collega’s samen kunnen en weten en hoe de diverse visies tot betere uitkomsten kunnen leiden – op deze manier wordt de verscheidenheid op de werkvloer op een juiste manier benut. Uit onderzoek blijkt dat wanneer diversiteit op de werkvloer goed wordt benut, dit tot tal van voordelen leidt – zoals betere besluitvorming, hogere productiviteit, meer creativiteit en betere oplossingen voor problemen. Uiteindelijk leidt dit ook weer tot betere klantrelaties. Het loont dus om mensen met verschillende kwaliteiten, talenten, ervaringen, competenties en achtergronden samen te laten werken.

Bovendien heerst er een heuse ‘’War on Talent’’ die vraagt om een grotere talentenpool waar organisaties uit kunnen kiezen. Als een organisatie zich enkel focust op mannelijke tech-talenten dan benadeeld deze organisatie zichzelf zeer. Worden de pijlen echter ook op vrouwelijke tech-talenten gericht, dan wordt de talentenpool groter en ook de kans om de meest talentvolle professionals aan te trekken wordt groter – op deze manier verbetert de concurrentiepositie.

De rol van diversiteit en inclusie bij Computer Futures

UWV werkt nauw samen met werkgevers en volgt ontwikkelingen op de voet. Recentelijk is UWV van start gegaan met een intern project, waar UWV in een virtual reality omgeving medewerkers laat zien hoe Computer Futures invulling geeft aan diversiteit, zowel als recruitmentbureau en als werkgever. In de onderstaande video kunt u dit bekijken.Computer Futures streeft naar een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers in de techsector. Wij vinden het belangrijk om samen met onze klanten te kijken naar hoe hun doelen met betrekking tot diversiteit en inclusie op de werkvloer gerealiseerd kunnen worden. Als u meer informatie wilt over wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Sherry-Ann Sprock via (0)20 522 1749 of s.sprock@computerfutures.nl

W1siziisijiwmtcvmdivmdkvmtivndmvmzuvmze0l0nglurpdmvyc2l0es5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijewmhgxmdalil1d

Whitepaper: Licht op de vele facetten van diversiteit en inclusie  

We hebben een whitepaper samengesteld waarin het belang van diversiteit en inclusie in organisaties wordt belicht.

W1siziisijiwmtcvmdmvmjevmtyvntqvmjqvnzm0l0ngx0rpdmvyc2l0es0zlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtawedewmcuixv0

De samenwerking met een vrouwelijke IT-collega wordt geroemd  

Amsterdam, 1 november 2016 – 20 procent van de Nederlandse IT-professionals vindt het prettiger samenwerken met een vrouwelijke collega dan met een mannelijke.

W1siziisijiwmtcvmdmvmjevmtyvntyvmjmvmtm1l0rpdmvyc2l0eunglmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtawedewmcuixv0

ICT-organisaties positief over haalbaarheid betere man-vrouwverhouding  

Amsterdam, 16 juni 2016 – Nederlandse ICT-organisaties zijn positief gestemd over de haalbaarheid van een man-vrouwverhouding van 70-30 procent op de werkvloer. Zij zijn positiever dan ICT-professionals zelf.

W1siziisijiwmtcvmdmvmjevmtcvmdavmtevodgyl1rocmvlq2hhcnrlcnmuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq

Computer Futures tekent drie charters omtrent diversiteit en inclusie  

Het is inmiddels algemeen bekend dat een diverse werkvloer veel voordelen met zich meebrengt en dat de ICT-sector voornamelijk uit mannelijke professionals bestaat: dit moet anders.

W1siziisijiwmtcvmdmvmjevmtcvmdevntevodg1lzi0mta1odq2nf9drl9jbnryb18uanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq

Bescheidenheid kenmerkt vrouwelijk talent in sollicitatieproces  

Amsterdam, 17 december 2015 – Vrouwelijke IT-talenten reageren pas op een vacature als zij over meer dan 80 procent van alle gevraagde vaardigheden beschikken. Dit staat in groot contrast met mannelijke kandidaten die al reageren op een vacature als zij slechts over 40 procent van deze vaardigheden beschikken.   

W1siziisijiwmtcvmdqvmjqvmtevntcvmtqvntm3l0lubm92yxrpb24ylmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtawedewmcuixv0

Soms kan wat vrouwelijk bloed helemaal geen kwaad! 

Sherry-Ann Sprock, lead principle consultant, is geïnterviewd door Automatisering Gids in aanloop naar het IT Diamonds evenement op 11 november. Dit evenement promoot de bekrachtiging van vrouwen in de it sector. Lees het hele artikel hier: 

W1siziisijiwmtcvmdqvmjqvmtevntmvmzgvmje2l3doaxrlym94lnbuzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtawedewmcuixv0


W1siziisijiwmtcvmdqvmjqvmtevntmvndmvnzgyl3doaxrlym94lnbuzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimtawedewmcuixv0


W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq
W1sizmyilcivc3j2l3d3dy9vbgl2zxivy3vycmvudc9wdwjsawmvchjvzhvjdglvbi9jb21wdxrlci1mdxr1cmvzl2ltywdlcy9zcgfjzxixedetmzk4ogizyjzlngnjmzi3mmzlnwniodc0yzq1ndmynjmucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilcixmdb4mtawjsjdxq