Connecting...

Geplaatst op: 4 mei 2017

Dirk Hamaker is Senior Advisor bij D & I Company. Computer Futures had vorig jaar de primeur om als eerste Nederlandse bedrijf twee charters van deze organisatie te ondertekenen: ‘Talent naar de Top’ en ‘Code Executive Search’. Het eerste heeft als doel om het aantal vrouwen in topposities bij bedrijven te laten toenemen, het tweede richt zich specifiek op werving- en selectiebureaus omdat zij een grote rol kunnen spelen in het bemiddelen van vrouwen in hooggeplaatste functies. Door het ondertekenen van het eerste charter stellen ondernemingen hun eigen streefcijfers vast en verklaren werk te maken van een betere man-vrouwbalans aan de top. Hamaker: “Het hanteren van streefcijfers is een belangrijk instrument. Het werkt, maar het mag wat mij betreft nog sneller gaan. Nederland vindt zichzelf een vrij vooruitstrevende natie. Maar kijk eens naar de cijfers op dit vlak van de ons omringende landen: Duitsland, België, Frankrijk, Engeland. Daarmee vergeleken doen we het helemaal niet goed. Vaak bungelen we onderaan op internationale lijsten.”

Bescheidenheid en perfectionisme

Waarom blijft die doorstroom van vrouwen naar topposities in Nederland zo achter? Volgens Hamaker is er een scala aan redenen: “Tot een halve eeuw geleden kreeg een vrouw een ontslagbriefje als ze ging trouwen. De gedachte dat de man kostwinner is, zit bijvoorbeeld nog steeds in onze cultuur. En blijft doorspelen. Nog altijd werken vrouwen minder dan mannen. Daarnaast hebben we (onbewuste) vooroordelen als het gaat om het beeld van leiders: leiders moeten grote, stevige mannen zijn. Komt dat omdat we dat zoveel hebben gezien? Of omdat ons dat is ingeprent? Ook bescheidenheid en perfectionisme spelen een rol. Doorgaans zeggen mannen eerder: ‘Ik wil die klus’ of ‘Ik wil die positie en ik kan het ook’. Vrouwen treden over het algemeen – het geldt echt niet voor iedereen – net even wat minder op de voorgrond. Ze willen iets 120% kunnen voordat ze een volgende carrièrestap zetten. Dat heeft gevolgen voor de snelheid waarmee mannen respectievelijk vrouwen doorstromen.”

Goed voor iedereen

Hamaker raadt vrouwen aan minder naar zichzelf en meer naar de organisatie te kijken. “Hoe is de dynamiek, wat zijn de regels van het spel? Ontdek de kracht van netwerken, laat jezelf zien en horen en gá ervoor. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor onze nationale BV. Gemengde teams presteren beter en leiden zo tot succesvollere en daardoor meer winstgevende organisaties. In een koopmannatie als Nederland hét businesscase-argument. Bedrijfskundige en journalist Jeroen Smit zei ooit: ‘Slechts vijf procent vrouwen op topposities, dat is de grootste kapitaalvernietiging.’ Daar ben ik het roerend mee eens.”