Connecting...

Geplaatst op: 4 mei 2017

Khazar Lotfi is beleidsmedewerker bij Diversiteit in bedrijf, een project van de Stichting van de Arbeid. Met dit project wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun streven naar meer diversiteit in hun organisatie door middel van het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Tachtig ondernemingen ondertekenden in Nederland het ‘Charter Diversiteit’, dat aangesloten is bij een Europees platform van Diversiteitscharters. Computer Futures is één van de ondertekenaars. Door het zetten van de handtekening zegt de onderneming toe gericht te investeren in meer diversiteit vanuit de overtuiging dat dit meerwaarde heeft voor het bedrijf. Computer Futures streeft nu naar meer genderdiversiteit. Bedrijven kunnen ook streven naar andere aspecten van diversiteit op het vlak van leeftijd, afkomst, arbeidsbeperking, seksuele oriëntatie en culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Afwisselend en inspirerend

Lotfi werkt bijna twee jaar voor Diversiteit in bedrijf. “Een heel interessante functie. Vooral de afwisseling spreekt me aan. Ik kom op uiteenlopende plekken en leer zo de diversiteit op de arbeidsmarkt goed kennen. Het ene moment geef ik een workshop in een moskee, de week erop heb ik een afspraak bij Transgender Netwerk Nederland en daarna ga ik naar een Oud en Jong-bijeenkomst. Ik begeef me in kringen die normaliter buiten mijn eigen omgevingssfeer liggen. Dat verbreedt mijn blik. Ook vandaag is zo’n dag waarop ik denk: dit is waarom ik dit werk doe. Heel inspirerend, om al die verschillende sprekers op het IT Diamonds-event te horen.”

Van toegevoegde waarde

Vooraf vond ze het spannend om zelf een presentatie te houden. “Rond de honderd mensen waren er aanwezig, het was voor het eerst dat ik voor zo’n grote groep stond.” Haar verhaal, waarin ze uiteenzette waarom het zo lonend is om in diversiteit en inclusie te investeren, was helder en overtuigend. “Het is van toegevoegde waarde als mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, met diverse seksuele oriëntaties, culturele, etnische of religieuze achtergrond en met of zonder arbeidsbeperking met elkaar samenwerken. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat diverse teams creatiever en innovatiever zijn en het bedrijf meer winst opleveren. Organisaties hebben er dus baat bij als ze een afspiegeling van de samenleving zijn.”