Connecting...

Geplaatst op: 22 februari 2017

Tijdens het IT Diamonds evenement dat 7 februari 2017 plaatsvond, verzorgde Cheryl van Heyningen een succesvolle workshop waarin zij onder andere de Microsoft HoloLens demonstreerde.

Cheryl van Heyningen is Thought Leader Microsoft Productivity Solutions en Solutions Architect bij Capgemini. Ze heeft een grote passie voor technologie, (retro)gaming en software architectuur. Tijdens het IT Diamonds evenement trad zij in de rol van workshop host. Ze gaf een interactieve workshop met de titel ‘Our Reality is Virtual and Mixed’.

Technologie en Maslow’s Hierarchy of Needs

Door de jaren heen is de rol van technologie in het leven van de mens enorm veranderd. Van Heyningen legde dit tijdens haar workshop uit aan de hand van Maslow’s Hierarchy of Needs. Dit piramidemodel legt uit dat ieder mens behoeften heeft die zijn in te delen in verschillende categorieën. Wanneer de eerste categorie – lichamelijke behoeften – is vervuld, verschuift de focus naar categorie 2 ‘behoefte aan veiligheid en zekerheid’ en zo verschuiven de behoeften steeds verder de piramide opwaarts.

  1. Physiological – lichamelijke behoeften zoals slaap, voedsel en drinken
  2. Safety – behoefte aan veiligheid en zekerheid zoals huisvesting, werk en relaties
  3. Love / Beloning – behoefte aan sociaal contact zoals relaties en vriendschap
  4. Esteem – behoefte aan waardering en erkenning – zoals de status in sociaal verband
  5. Self-actualization – behoefte aan zelfontplooiing zoals het ontwikkelen van mentale groei

Van Heyningen legt uit dat de categorieën, zoals omschreven door Maslow, door de jaren heen veranderd zijn. Zo is snel internet een steeds belangrijkere behoefte geworden voor veel mensen. Wellicht was de behoefte aan snel internet voorheen het best in te delen in de categorie ‘zelfontplooiing’, tegenwoordig is het vaak noodzakelijk voor het goed uitvoeren van werk en wordt internet veel gebruikt voor het onderhouden van contact met vrienden en familie. Hierdoor valt het wellicht eerder in de categorie ‘behoefte aan waardering en erkenning’.

Virtual, Augmented & Mixed Reality

Na deze toelichting krijgen de aanwezigen drie afkortingen voorgelegd: VR, AR en MR. Ze krijgen de opdracht deze afkortingen te plaatsen bij de juiste afbeeldingen. Door deze oefening wordt gekeken of de aanwezigen het verschil tussen Virtual, Augmented en Mixed Reality kennen.

Virtual Reality: Dit concept is het meest bekend. Met een VR-bril treedt men in een geheel virtuele wereld en is men geheel afgesloten van de realiteit.

Augmented Reality: Hierbij worden er virtuele afbeeldingen/producten toegevoegd aan de realiteit. Google Glass is het meest bekende AR-product.

Mixed Reality: Hierbij wordt een zeer realistisch virtueel beeld neergezet. Een hologram is een voorbeeld van Mixed Reality.

HoloLens demonstratie

Na de uitleg over Virtual, Augmented en Mixed Reality is het tijd voor hetgeen waar de meeste aanwezigen naar hebben uitgekeken: de demonstratie van de HoloLens. Tijdens deze demonstratie zet Van Heyningen zelf de HoloLens op en laat zij via een scherm zien wat zij op dat moment waarneemt.

De demonstratie van de HoloLens

Het was een geslaagde workshop

Waarom Cheryl van Heyningen haar workshop ‘Our Reality is Virtual and Mixed’ heeft genoemd? Dat is omdat zij van mening is dat technologie zoals smartphones en ‘smart homes’ de grens vervaagd tussen realiteit en virtualiteit. Ze is zich bewust van het feit dat veel mensen angstig zijn voor de impact die alle technologische ontwikkelingen hebben op ons dagelijks leven. Maar ze geeft aan dat mensen deze angst opzij moeten zetten en dat ze moeten inzien dat technologie een hele positieve invloed op ons leven heeft: “Het kan ervoor zorgen dat ons leven eenvoudiger wordt gemaakt en dat we eentonige zaken kunnen uitbesteden aan technologie.”

Cheryl van Heyningen - Thought Leader Microsoft Productivity Solutions en Solutions Architect bij Capgemini

Klik hier voor meer informatie over Cheryl van Heyningen.

Klik hier voor meer informatie over IT Diamonds.

Klik hier voor een artikel over Augmented en Virtual Reality.